Hankintatoimen kehittäminen

Asiantuntijapalvelut Hankintatoimen kehittäminen

Tiedätkö miten ja mihin yksikkösi hankintoihin varatut rahat käytetään?

On tärkeää, että hankinnat toteutetaan taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti, koska hankinnat muodostavat merkittävän osan yksikkösi menoista.

Hankintatoimen kehittäminen vaatii sitoutumista, riittävät resurssit sekä tahtoa hoitaa asiat kuntoon. Meiltä saat osaamista ja tukea hankintatoimesi nykytilan selvittämisessä sekä kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä määritämme kehittämispolun ottaen huomioon juuri sinun yksikkösi kehittämistarpeet ja resurssit. Tuemme sinua hankintatoimen parhaiden käytäntöjen selvittämisessä ja käyttöönottamisessa.

Hankintatoimen systemaattinen kehittäminen – näin se tehdään

  1. Ota meihin yhteyttä. Keskustellaan tarpeistanne ja tilanteestanne
  2. Itse kehitystyö käynnistetään aina hankintatoimen nykytilan kartoituksella ja tulosten analysoinnilla
  3. Kartoituksen pohjalta teemme organisaatiollesi suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseksi

Kehitystyö perustuu muun muassa Valtion hankintatoimen kehittämisohjelman hyviin käytäntöihin ja suosituksiin.

Tyypillisesti nykytilan kartoitus vie noin 3-5 työpäivää.

Asiantuntijapalveluidemme päiväveloitus on 900 euroa.

Hankintatoimi haltuun - kehittämispolku

kehittamispolku.jpg