Konkurrensutsättningsprojekt

Våra experter ger stöd när du gör egna konkurrensutsättningar. Våra erfarna experter är insatta i offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avtalsrätt.

Dagsdebiteringen för våra experttjänster är 900 euro. I gengäld kan du försäkra dig om att upphandlingarna konkurrensutsätts enligt reglerna med så bra avtalsvillkor som möjligt och att pris- och kvalitetsfaktorer beaktas.

Vi bedömer alltid arbetsmängden från fall till fall enligt omfattningen på arbetet i konkurrensutsättningen och enligt överenskommen uppgiftsfördelning. Kontakta alltså din kundchef.

Samarbete resulterar i en lyckad upphandling

Vårt mål är att du får en tjänst eller produkt som svarar mot dina behov. Av den anledningen genomförs konkurrensutsättningen alltid i samarbete:

  • Som vår kund agerar du som upphandlingsenhet och beskriver föremålet för upphandlingen.

  • Våra konkurrensutsättningskonsulter identifierar förnuftiga kvalitetskriterier, bistår vid beskrivningen av föremålet för upphandlingen och valet av upphandlingsförfarande samt sammanställer den prissättningsmodell som fungerar bäst.

  • Vår jurist deltar i upprättandet av förfrågningsunderlag och tar hand om avtalsvillkoren och andra avtalstekniska detaljer.

Hur komma igång?

Det behändigaste sättet att komma igång är att kontakta kundchefen för ditt eget förvaltningsområde. Det är viktigt att du kontaktar oss i tid så att vi kan tillsätta rätt personer för att genomföra konkurrensutsättningen.

Vi gör alltid upp ett avtal om uppdraget, där vi kommer överens om tidsplan, arbetsmängd och uppgifter.

Att genomföra en konkurrensutsättning kräver i genomsnitt sju till femton dagsverken av vår konkurrensutsättningskonsult och jurist. Arbetsmängden påverkas av hur omfattande konkurrensutsättningen är och på vilket sätt den genomförs.

Ta kontakt!

Vi hjälper dig med dina upphandlingar.

Kontakta kundchefen >>