Hankintojen tuki

Asiantuntijapalvelut Hankintojen tuki

Saat apua kevennetyn kilpailutuksen asiakirjojen viimeistelyssä

Hanselin puitejärjestelyä käyttäessäsi olet oikeutettu Hankintojen tuen palveluihin maksutta.

Saat meiltä katselmointi- ja kommentointiapua kevennetyn kilpailutuksen asiakirjojen viimeistelyyn. Tavoitteena on varmistaa kevennetyn kilpailutuksen lain- ja sopimuksenmukaisuus, minimoida riskejä sekä karsia mahdollisia ristiriitoja dokumenttien välillä niin toimialan kuin hankintajuridiikankin näkökulmasta.

Voit saada myös apua hankinnan suunnitteluun pisteytys- ja hinnoittelumallien osalta. Huomioithan, että hankinnan kohteen määrittelee asiakas itse.

Ohjeita kevennetyn kilpailutuksen tekoon:

  1. Määrittele tarve, hankinnan kohde ja budjetti.
  2. Liity puitejärjestelyn käyttäjäksi ja tutustu materiaaliin puitejärjestelyn sivulla. Jokaista puitejärjestelyä varten on oma materiaalipakettinsa, johon kuuluu perustietojen ja puitesopimuksen lisäksi muut puitejärjestelyn käytössä tarvittavat asiakirjat.
  3. Käytä kevennetyssä kilpailutuksessa Hanselin asiakirjamalleja, jotka on laadittu kuhunkin puitejärjestelyyn erikseen. Niissä on pyritty huomioimaan myös puitesopimustoimittajien näkemykset. Lisätietoja kevennetystä kilpailutuksesta löydät viereisestä dokumentista Kevennetyn kilpailutuksen yleisohje.
  4. Täydennä kevennetyn kilpailutuksen asiakirjamalleihin hankintaasi koskevat tiedot ja tee muut tarvittavat täsmennykset.
  5. Jos tarvitset apua asiakirjojen viimeistelyyn, ota yhteyttä Hankintojen tukeen. Muistathan varata aikaa kommentoinnille noin viikon verran.

Hankintojen tuen yhteystiedot

  • Puhelinpäivystys 0294 444 288 arkipäivisin klo 9-15.
  • Sähköposti tuki@hansel.fi. Vastaamme tiedusteluihin viimeistään seuraavan työpäivän aikana ja annamme arvion kommentointiin tarvittavasta ajasta.

 

Icon Kevennetyn kilpailutuksen yleisohje 2017 (371,7 KB)