Solkraftverk 2020–2026 DPS

Vad kan jag upphandla? 

Genom det här dynamiska upphandlingssystemet kan du upphandla solkraftverk samt relaterade installeringstjänster och andra tjänster.  

Du kan upphandla installerade solkraftverk (bland annat enligt PPA-modellen) samt andra till solkraftverk relaterade produkter och tjänster, sådana som planering, kontrollsystem och komponenter.  

Den gemensamma upphandlingen erbjuder en lösning för kundens alla behov av solkraft. Skalan täcker alla storleksklasser från små ackumulatorsystem bestående av en panel, till stora solcellsparker. Utöver solkraftverk tillhör DPS också relaterade tjänster (till exempel distansövervakning, produktionskontroll och underhåll). Genom avtalet är det inte möjligt att upphandla solfångare.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Vill du komma med som leverantör?

Om du är intresserad att komma med som leverantör , bekanta dig mera om det här.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.03.2026

Avtalsperiod
30.03.2020 - 31.03.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2046
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga