Solkraftverk 2020–2026 DPS

Vad kan jag upphandla? 

Genom det här dynamiska upphandlingssystemet kan du upphandla solkraftverk samt relaterade installeringstjänster och andra tjänster.  

Du kan upphandla installerade solkraftverk (bland annat enligt PPA-modellen) samt andra till solkraftverk relaterade produkter och tjänster, sådana som planering, kontrollsystem och komponenter.  

Den gemensamma upphandlingen erbjuder en lösning för kundens alla behov av solkraft. Skalan täcker alla storleksklasser från små ackumulatorsystem bestående av en panel, till stora solcellsparker. Utöver solkraftverk tillhör DPS också relaterade tjänster (till exempel distansövervakning, produktionskontroll och underhåll). Genom avtalet är det inte möjligt att upphandla solfångare.

Kvalificeringskraven för avtalsleverantörer 

Avtalsleverantörerna uppfyller följande kvalificeringskraven: 

 1. Registrering i ett yrkes- och näringsregister 
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter 
 3. Finansiell och ekonomisk belägenhet 
  • Riskklassificering minst 3 
  • Omsättning på minst 1 million euro 
  • Ansvarsförsäkring minst 1 million euro 
 4. Uppfyllda referenskrav 
  • Leverantören har framgångsrikt levererat och installerat solkraftverk i olika objekt inom de två (2) föregående åren före anbudsinlämningen så, att installerade solkraftverk med totaleffekt på minst 300 kW har levererats och storleken av varje enskilt solkraftverk som räknas med har varit minst 30 kW.  
  • Leverantörens erfarenhet av leveranser av solkraftverk har varit regelbunden och kontinuerlig. Leverantören har framgångsrikt levererat och installerat solkraftverk i olika objekt så, att leverantören har varje år levererat minst ett installerat solkraftverk med en effekt på 30 kW under de tre (3) föregående åren före anbudsinlämningen.  
 5. Kvalitetssäkringsåtgärder 
  • Vid leverering av varor/tjänster som är föremål för upphandlingen tillämpas kvalitetssäkringsåtgärder vad gäller planering, installering och inköp av komponenter. 
 6. TUKES register över verksamhetsutövare 
  • Aktören som utför elinstallationsarbeten och elreparationer i anslutning till föremålet för upphandlingen (leverantör eller leverantörens underleverantör) ska ingå i TUKES register över verksamhetsutövare inom branschen A – Elinstallationsarbeten och reparation av elapparater.  

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Vill du komma med som leverantör?

Om du är intresserad att komma med som leverantör , bekanta dig mera om det här.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.03.2026

Avtalsperiod
30.03.2020 - 31.03.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2046
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Miljöansvar
 • Socialt ansvar
 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga