<
Yhteishankinnat

Aurinkovoimalat 2020–2026

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Aurinkovoimalat 2020–2026

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Aurinkovoimalat sekä niihin liittyvät asennus- ja muut palvelut.

'