<
Yhteishankinnat

Aurinkovoimalat 2020–2026

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Aurinkovoimalat 2020–2026

Liity viimeistään

31.03.2026

Sopimuskausi

30.03.2020 - 31.03.2026

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.03.2046

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kautta voit hankkia aurinkoivoimaloita sekä niihin liittyviä asennus- ja muita palveluita. 

'