Bilar och tjänster 2021–2023 (2025)​ Ramavtal

Delområdena i ramavtalet

Patrull personbilar

Stora patrullbilar

Stadsbilar

Medelstora SUV och medelstora terrängbilar

Medelstora paketbilar

Kompakta stadsbilar

Terrängbilar

Patrullbilar med paketbilschassi

Pick-up bilar

Små mellanklassbilar

Små SUV och små terrängbilar

Små paketbilar

Stora fyrdörrars personbilar

Stora mellanklassbilar

Stora personbilar

Stora SUV och stora terrängbilar

Stora paketbilar

Minibussar

Familjebilar

Bilar för den offentliga förvaltningens upphandlingsbehov

Bilar och tjänster-ramavtalshelheten har planerats tillsammans med organisationer inom den offentliga förvaltningen för att möta behoven av de organisationer inom statsförvaltningen och den kommunala sektorn som ramavtalsspecifikt ansluter sig till helheten.

 

Kunder som har anslutit sig till ramavtalen kan upphandla bilar och tillhörande tjänster som köp- och leasingupphandling. 

 

Ramavtalshelheten består av 19 självständiga ramavtal. Varje ramavtal (1 – 19) kan utnyttjas av ramavtalsspecifikt (1 – 19) anslutna Kunder. Föremålet av upphandlingen av varje ramavtal är de bilar och tillhörande tjänster som ingår i avtalssortimentet av respektive ramavtalsspecifika leverantörer.

OBS! Hansel Ab har konkurrensutsatt ett tillfälligt ramavtal ”Leasingtjänster för bilar 2022 Temporär” som kan användas inom vissa begränsningar. 

 

Bekanta dig med ramavtalen och kundmaterialen

Bekanta dig med ramavtalen på varje delområdets (= ramavtalets) egen sida.

Du hittar en länk till fordonstjänsten på sidorna av de ramavtal som din organisation har anslutit sig till.

 

 

 

 

Anslutning

Avtalsperiod
31.01.2021 - 16.02.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
16.08.2025
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mika Saarinen

Kategorichef

mika.saarinen@hansel.fi