Autot palveluineen 2021–2023 (2025)​

Delområdena i ramavtalet

Henkilöpartioautot

Isot partioautot

Kaupunkiautot

Keskikokoiset katumaasturit ja keskikokoiset maastoautot

Keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot

Kompaktit kaupunkiautot

Monikäyttömaastoautot

Pakettiautorunkoiset partioautot

Pick-up autot

Pienen keskiluokan autot

Pienet katumaasturit ja pienet maastoautot

Pienet pakettiautorunkoiset autot

Pitkät nelioviset henkilöautot

Suuren keskiluokan autot

Suuret henkilöautot

Suuret katumaasturit ja suuret maastoautot

Suuret pakettiautorunkoiset autot

Suuret tila-autot ja pikkubussit

Tila-autot

Bilar för den offentliga förvaltningens upphandlingsbehov

Bilar och tjänster-ramavtalshelheten har planerats tillsammans med organisationer inom den offentliga förvaltningen för att möta behoven av de organisationer inom statsförvaltningen och den kommunala sektorn som ramavtalsspecifikt ansluter sig till helheten.

 

Kunder som har anslutit sig till ramavtalen kan upphandla bilar och tillhörande tjänster som köp- och leasingupphandling. 

 

Ramavtalshelheten består av 19 självständiga ramavtal. Varje ramavtal (1 – 19) kan utnyttjas av ramavtalsspecifikt (1 – 19) anslutna Kunder. Föremålet av upphandlingen av varje ramavtal är de bilar och tillhörande tjänster som ingår i avtalssortimentet av respektive ramavtalsspecifika leverantörer.

OBS! Hansel Ab har konkurrensutsatt ett tillfälligt ramavtal ”Leasingtjänster för bilar 2022 Temporär” som kan användas inom vissa begränsningar. 

 

Bekanta dig med ramavtalen och kundmaterialen

Bekanta dig med ramavtalen på varje delområdets (= ramavtalets) egen sida.

Du hittar en länk till fordonstjänsten på sidorna av de ramavtal som din organisation har anslutit sig till.

 

 

 

 

Anslutning

Avtalsperiod
31.01.2021 - 16.02.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
16.08.2025
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016