<
Yhteishankinnat

Autot palveluineen 2021–2023 (2025)​

'

Autot julkishallinnon hankintatarpeisiin

Autot palveluineen -puitejärjestelykokonaisuus on suunniteltu yhdessä julkishallinnon organisaatioiden kanssa yhteishankintaan puitejärjestelykohtaisesti liittyneiden valtiohallinnon ja kuntaorganisaatioiden tarpeisiin. Puitejärjestelyiden perusteella liittyneet Asiakkaat voivat hankkia autoja ja niihin liittyviä palveluja osto- ja leasing-hankintoina*. 

Puitejärjestelykokonaisuus muodostuu 19:sta itsenäisestä puitejärjestelystä. Kutakin puitejärjestelyä (1-19) voivat hyödyntää puitejärjestelykohtaisesti (1-19) liittyneet Asiakkaat.
Kunkin puitejärjestelyn hankinnan kohteena ovat puitejärjestelykohtaisten Toimittajien sopimusmallistoon sisältyvät autot ja niihin liittyvät palvelut.

*Autojen leasingpalvelut 2021-2023 (2025) tulossa kevään 2021 aikana. 

Tutustu puitejärjestelyihin ja asiakasmateriaaleihin

Tutustu puitejärjestelyihin jokaisen osa-alueen (=puitejärjestelyn) omalla sivulla.

Löydät linkin ajoneuvopalveluun niiden puitejärjestelyiden sivuilta, joihin organisaatiosi on liittynyt.