Små upphandlingar gällande datorer för special bruk Små upphandlingar

Man behöver inte ansluta sig till småupphandlingen gällande datorer för specialbruk. När man lämnar en anbudsbegäran godkänns tjänstens användningsvillkor.

Vad kan jag upphandla?

Via den här småupphandlingen kan man köpa in Datorer för specialbruk (bland annat robusta pekplattor och bärbara datorer, datorer för sjukhus och datorer för fordon), skärmar samt tilläggsutrustning inklusive tjänster när upphandlingen underskrider det nationella tröskelvärdet.

Det är möjligt att nyttja en småupphandling endast när en upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att en upphandling inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Följ dessutom upphandlingsanvisningarna i din organisation.

Små upphandlingen är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är i första hand en digital plattform som skapats för att göra det enklare för kunden att konkurrensutsätta småupphandlingar. Hansel har kontrollerat bakgrunden hos de leverantörer som är med i tjänsten Kisa-apuri. En småupphandling ska konkurrensutsättas i enlighet med organisationens upphandlingsanvisningar. I våra tjänster ingår inte att ge kommentarer till dokumenten i anbudsbegäran i en småupphandling. Nedan ser du instruktionsvideor för tjänsten Kisa-apuri.

Om en upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, är det inte möjligt att nyttja tjänsten Kisa-apuri, utan då rekommenderar vi DPS Datorer för specialbruk 2021-2025. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
14.03.2022 -

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga