Småupphandlingar gällande konsulttjänster inom ledarskap och utveckling Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att ansluta sig till småupphandlingen gällande konsulttjänster inom ledarskap och utveckling. Däremot ska man vid skickandet av anbudsförfrågan godkänna användarvillkoren för tjänsten.

Vad kan jag upphandla?

Genom den här småupphandlingen kan du upphandla konsulttjänster inom ledarskap och utveckling när upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärdet. Genom småupphandlingen kan du köpa till exempel följande tjänster:

  • Ledarskap, arbetsgemenskap och chefsarbete
  • Utveckling av strategier, processer och tjänster
  • Projektförvaltning
  • Utveckling av informationsförvaltning och helhetsarkitektur
  • Analytiker- och undersökningstjänster

Du kan använda småupphandlingen endast när din upphandling understiger det nationella tröskelvärdet. Du kommer väl ihåg att upphandlingen inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. Du beaktar väl också din organisations interna upphandlingsanvisningar.

Små upphandlingen är inte en gemensam upphandling. Kisa-apuri är först och främst en digital plattform vars syfte är att underlätta konkurrensutsättningar vid kundens egen småupphandling. Hansel har granskat bakgrunden av de leverantörer som deltar i Kisa-apuri. Småupphandlingar ska konkurrensutsättas enligt den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentar till anbudsförfrågningsdokument vid småupphandling hör inte till våra tjänster. Nedan hittar du emellertid våra tydliga anvisningar om användningen av Kisa-apuri.

Om din upphandling överstiger det nationella tröskelvärdet kan småupphandlingen inte användas, utan då rekommenderar vi att du bekantar dig med DPS Konsulttjänster för ledarskap och utveckling.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
03.05.2021 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga