Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling 2021-2025 DPS

Lämplighetskraven för avtalsleverantörer

Avtalsleverantörerna har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregister
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter
 3. Finansiell och ekonomisk ställning
  • Riskklassificering minst 1–3 (4)
  • Omsättning på minst 1 million euro
  • Ansvarsförsäkring på 0,5 miljoner euro
 4. Uppfyllelse av följande referenskrav:
  • Referensuppdragen ska ha riktat sig till en eller flera tjänster som är i enlighet med föremålet för DPS.
  • Vid referensuppdragen ska leverantören, en deltagare i leverantörens konsortium eller leverantörens resursenhet ha uppträtt som tjänsteproducent.
  • Den realiserade faktureringen för referensuppdragen som är i enlighet med föremålet för DPS ska ha varit:
   • minst 70 000 euro per uppdrag för tre referensuppdrag (moms 0%)
   • minst 40 000 euro per uppdrag för fem referensuppdrag (moms 0%)
  • Den realiserade faktureringen för referensuppdragen ska ha samlats under de tre senaste åren (räknat från tidpunkten för inlämnandet av deltagningsansökan)
  • En och samma kundorganisation (samma FO-nummer eller motsvarande identifierare) kan ha uppträtt som kund vid högst två referensuppdrag.
  • Sådana angivna referensuppdrag som är interna uppdrag inom leverantörsföretaget accepteras inte. Kravet gäller också de resursenheter eller konsortiemedlemmar som möjligen har genomfört referensuppdragen.

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Vill du bli leverantör?

Hansel godkänner med alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Kika på videon för mer information!

Hansel – Vill du bli avtalsleverantör?

Du kan lämna in deltagningsansökan i DPS Konsulttjänster inom ledarskap och utveckling här:

Tarjouspalvelu.fi – Den enklaste vägen till bra avtal

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande!

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2025

Avtalsperiod
01.04.2021 - 30.04.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga