<
Yhteishankinnat

Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2025

Liity viimeistään

30.04.2025

Sopimuskausi

01.04.2021 - 30.04.2025

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta Hansel Oy:n asiakkaat voivat hankkia johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluita. Palveluihin kuuluvat:

 

 • Johtaminen, työyhteisöt ja esimiestyö

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia: 

 • Johtamismallien sekä johtamisen kehittämistä
 • Työyhteisön ja organisaation kehittämistä
 • Organisaation muutosten johtamista
 • Vaikuttavuuden tai tuloksellisuuden mittaamista 
 • Työhyvinvoinnin kehittämistä
 • Esimiestoiminnan mittausta
 • Coaching-, mentorointi ja työnohjauspalveluita

 

 • Strategian, prosessien ja palveluiden kehittäminen

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia: 

 • Strategian suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä
 • Toiminnan ja toimintaympäristön analysointia 
 • Strategian vaikuttavuuden arviointia 
 • Palveluiden luomista ja kehittämistä 
 • Palvelukokemuksen uudistamista
 • Tulosohjauksen suunnittelua

 

 • Hanke- ja projektihallinta

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia: 

 • Hankkeiden ja projektien johtamista, koordinointia tai avustamista 
 • Ohjausryhmätyöskentelyä ja sen kehittämistä 
 • Hanke- ja projektihallinnan ohjausta 
 • Hanke-/projektisalkun hallintamenettelyn kehittämistä ja arviointia 
 • Hankkeiden arviointia
 • Hankkeiden ja projektien rahoitukseen liittyvää tukea
 • Projektihallinnan menetelmien arviointia ja käyttöönottoa

 

 • Tietohallinnon kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia: 

 • Tietohallinnon nykytilan kartoitusta ja kehittämiskohteiden tunnistamista 
 • Tietojärjestelmien vaatimien prosessimuutosten määrittelyä ja toteuttamista 
 • Tietojärjestelmähankkeiden arviointikehikon kehittämistä 
 • Organisaation tiedonhallintamallien luomista ja suunnittelua 
 • Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä, kuvaamista ja menetelmän käyttöönottoa
 • Tietojohtamisen tukemista

 

 • Analyytikko- ja tutkimuspalvelut

Analyytikko- ja tutkimuspalveluilla mm. tuetaan ja kehitetään tiedolla johtamista tuottamalla sekä keräämällä päätöksentekoa palvelevaa informaatiota. 

 • Palvelua voi hyödyntää esim. erilaisten ilmiöiden tutkimiseen, selittämiseen sekä vaikutusten arviointiin.  
 • Palveluissa voidaan hyödyntää mm. laajoja, tunnustettuja tutkimustietokantoja, analyysiaineistoja, kehitysennusteita sekä esim. näihin perustuvia, tuotteistettuja kehittämis- ja analysointimenetelmiä. 

Palvelu voi koskea esimerkiksi 

 • Kansainvälisiin, globaaleihin aineistoihin perustuvia IT-alan analyytikko-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluita. 
 • Toimittajan hankkeina toimittamia analyytikko- ja tutkimuspalveluita. 

 

Palveluiden sisältö on kuvattu tarkemmin Asiakirjat-välilehdeltä löytyvässä liitteessä ”Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde”. Eri palveluita voi yhdistellä. Toimeksiantojen kohteena voi olla myös esim. palveluihin liittyvää koulutusta, valmennusta, fasilitointia ja tutkimuksia sekä esim. tiedonkeruuta, selvityksiä, esiselvityksiä, mittauksia, arviointeja, analyysejä ja benchmarkingin toteuttamista.
 

Haluatko sopimustoimittajaksi?

Hansel hyväksyy mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Kurkkaa lisätietoja videolta! 

Hansel - Haluatko sopimustoimittajaksi?

Voit jättää osallistumishakemuksen Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021-2025 (DPS):ään osoitteessa:

Tarjouspalvelu.fi - Helpoin tie hyviin sopimuksiin

Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä!

'