Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2022–2024 (2026) Ramavtal

Välkommen med till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter. Konkurrensutsättningen är i första hand avsedd som en förlängning för de kunder som använder sig av KL-Kuntahankinnats ramavtal (KLKH144 Tidningsprenumerationer), men alla Hansels kunder kan nyttja Förmedlingstjänster gällande tidskrifter.

Vi har även ett annat ramavtal på gång här med samma innehåll: ”Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2020-2022 (2024)”. I detta ramavtal kan de kundspecifika kontrakten vara i kraft ända till 2.2.2025. För de som är med i detta ramavtal kommer vi att konkurrensutsätta ett nytt ramavtal senare.

Vad kan jag upphandla?

Objektet i upphandlingen är tidskrifter som tillhandahålls av förmedlingstjänsten (tidningar, seriepublikationer) både i tryckt och digitalt format, dessutom kan man inom avtalet upphandla annat e-material såsom databaser samt olika tilläggstjänster.

 • Dagstidningar som publiceras i Finland 
 • Facktidning och tidskrifter som publiceras i Finland  
 • Dagstidningar på främmande språk 
 • Facktidningar och tidskrifter på främmande språk 
 • Vetenskapliga publikationer som publiceras i Finland 
 • Vetenskapliga publikationer på främmande språk 

Fördelar med gemensam upphandling

 • Du säkerställer lagligheten i din organisations upphandlingar
 • Minskade kostnader för egen konkurrensutsättning 
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Avtalsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • I kundarbetsgruppen kan du påverka upphandlingens innehåll
 • Goda avtalsvillkor

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
27.09.2022 - 31.12.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2025
Verksamhetsmodell
En leverantör

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Minna Eisanen

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Kimmo Vuorela

Kategorichef

kimmo.vuorela@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga