Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2022–2024 (2026) Ramavtal

Välkommen med till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter. Konkurrensutsättningen är i första hand avsedd som en förlängning för de kunder som använder sig av KL-Kuntahankinnats ramavtal (KLKH144 Tidningsprenumerationer), men alla Hansels kunder kan nyttja Förmedlingstjänster gällande tidskrifter.

Vi har även ett annat ramavtal på gång här med samma innehåll: ”Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2020-2022 (2024)”. I detta ramavtal kan de kundspecifika kontrakten vara i kraft ända till 2.2.2025. För de som är med i detta ramavtal kommer vi att konkurrensutsätta ett nytt ramavtal senare.

Vad kan jag upphandla?

Objektet i upphandlingen är tidskrifter som tillhandahålls av förmedlingstjänsten (tidningar, seriepublikationer) både i tryckt och digitalt format, dessutom kan man inom avtalet upphandla annat e-material såsom databaser samt olika tilläggstjänster.

 • Dagstidningar som publiceras i Finland 
 • Facktidning och tidskrifter som publiceras i Finland  
 • Dagstidningar på främmande språk 
 • Facktidningar och tidskrifter på främmande språk 
 • Vetenskapliga publikationer som publiceras i Finland 
 • Vetenskapliga publikationer på främmande språk 

Fördelar med gemensam upphandling

 • Du säkerställer lagligheten i din organisations upphandlingar
 • Minskade kostnader för egen konkurrensutsättning 
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Avtalsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • I kundarbetsgruppen kan du påverka upphandlingens innehåll
 • Goda avtalsvillkor

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
22.09.2022 - 21.12.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
21.12.2025
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Hanna Suono

Kategorichef

hanna.suono@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga