<
Ramavtal

Lätta fordon med tjänster 2022–2024 (2026)

Sammanfattning av ramavtalet

Namn

Lätta fordon med tjänster 2022–2024 (2026)

Anslut dig senast

07.12.2021

Avtalsperiod

15.03.2022 - 14.03.2024

Verksamhetsmodell

En leverantör

Ansvarsfullhet

Vi håller på att bereda en ny gemensam upphandling gällande lätta fordon som heter Lätta fordon med tjänster 2022 – 2024 (2026).

Fordonssortimentet i den gemensamma upphandlingen är planerat så att det speciellt ska möta säkerhets- och andra myndigheternas krävande behov. Fordonen har en utomordentlig prestationsförmåga och höga operativa egenskaper. Kundkretsen för den gemensamma upphandlingen begränsas ändå inte till säkerhetsmyndigheterna, utan alla Hansels kunder är välkomna att ansluta sig till upphandlingen. Vi strävar efter att produktsortimentet ska tjäna alla våra kunder som vill upphandla högkvalitativa lätta fordon. I sitt eget kundspecifika kontrakt kan kunden anpassa produkternas utrustningsnivå enligt sina behov.

De kunder som ansluter sig till den gemensamma upphandlingen har möjlighet att påverka dess innehåll. Det är vårt mål att kunderna ska kunna ha den gemensamma upphandlingen till sitt förfogande från och med mars 2022.

Vad kan jag upphandla?

Ramavtalet Lätta fordon med tjänster 2022 – 2024 (2026) består av följande delområden:

  • Motorcyklar
  • Snöskotrar
  • Fyrhjulingar (4x4 och 6x6)
  • Lätta släpvagnar (kategori 01 och 02)

Enligt den preliminära planen är det möjligt att även följande tas med:

  • Vattenfordon, till exempel vattenskotrar och lätta båtar med motor
  • Cyklar

Motorcyklar
Delområdet Motorcyklar kommer att innehålla referensprissatta fordon som hör till klassarna L3e-A2 och L3e, sådana som gatumotorcyklar, terrängmotorcyklar samt elmotorcyklar. Utöver kundspecifik utrustning kan man även upphandla motorcyklarna utrustade för myndighetsbruk. I delområdet kan man också upphandla utrustning och tjänster som hänför sig till säker användning av motorcyklar.

Snöskotrar
Delområdet Snöskotrar kommer att innehålla referensprissatta patrull- och arbetsskotrar. Utöver kundspecifik utrustning kan man även upphandla snöskotrar utrustade för myndighetsbruk. I delområdet kan man också upphandla utrustning och tjänster som hänför sig till säker användning av snöskotrar.

Fyrhjulingar
Delområdet Fyrhjulingar kommer att innehålla referensprissatta 4x4 och 6x6 terrängfyrhjulingar samt fyrhjulingar i klass T avsedda för vägtrafik. Utöver kundspecifik utrustning kan man även upphandla fyrhjulingar utrustade för myndighetsbruk. I delområdet kan man också upphandla utrustning och tjänster som hänför sig till säker användning av fyrhjulingar.

Lätta släpvagnar 
Delområdet Latta släpvagnar kommer att innehålla olika typer av referensprissatta släpvagnar (i kategorierna 01 och 02) med vikt under 3,5 ton. Förutom obromsade och bromsade släpvagnar för varutransport omfattar gruppen för referensprissatta släpvagnar till exempel släpvagnar avsedda för transport av två snöskotrar, eller släpvagnar som passar till lastbilars traktionssystem.

Vattenfordon
Delområdet Vattenfordons planeras preliminärt att inkluderas i denna gemensamma upphandling. Det slutgiltiga beslutet om inkluderingen av vattenfordon i upphandlingen kommer att fattas innan man skickar anbudsförfrågningen. Delområdet ska innehålla vattenskotrar samt lätta båtar av olika typer med motorer. Utöver kundspecifik utrustning ska man kunna upphandla vattenfordon även utrustade för myndighetsbruk. I delområdet ska man också kunna upphandla utrustning och tjänster som hänför sig till säker användning av vattenfordon.

Cyklar
Delområdet Cyklar planeras preliminärt att inkluderas i denna gemensamma upphandling. Det slutgiltiga beslutet om inkluderingen av cyklar i upphandlingen kommer att fattas innan man skickar anbudsförfrågningen. För tillfället är det cyklar avsedda för försvarsbruk som har lyfts fram som den referensprissatta produkten.

Berätta dina önskemål gällande innehållet av den gemensamma upphandlingen 

Vad har du för önskemål gällande fordonskategorierna eller utrustningen i kategorierna? Kategorichef Marko Hentilä och konkurrensutsättningskonsult Oskari Kivinen tar gärna emot din respons. Du kan skicka respons och önskemål till kilpailutus@hansel.fi.

Infotillfälle för kunder intresserade av den gemensamma upphandlingen

För de kunder som intresserar sig av den gemensamma upphandlingen ordnar vi ett infotillfälle via Teams onsdagen den 27.10. kl. 10 – 11. På infotillfället får du ytterligare information om ramavtalets innehåll samt om möjligheter som avtalet erbjuder. Anmäl dig genom den här länken. Välkommen!

Vill du bli leverantör?

Bekanta dig med förhandsannonsen i Hilma-tjänsten.

Anslut dig i tid

Anslut dig till avtalet senast 30.11.2021 på sidans högra överkant. Avtalet kan endast utnyttjas av den kunder som har anslutit sig innan upphandlingsannonsen publicerats. Du ska alltså ansluta dig i tid!

I samband med anslutningen ber vi dig uppskatta totalvärdet av er kommande upphandling. Informationen krävs nuförtiden i alla offentliga upphandlingsannonser och vid behov hjälper vi dig att uppskatta värdet.

Om du inte lyckas ansluta dig, var vänlig och kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi.

'