Datorhall- och kapacitettjänster 2021-2029 Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Inom det här ramavtalet kan du upphandla informationsbehandlings- och lagringskapacitet som en tjänst. Därtill ingår i avtalet en övervaknings- och administrationstjänst för hybridmiljö (inklusive övervakning och administration av tjänster i det offentliga molnet) samt expertis för datahalls- och kapacitetstjänster.

De tjänster som ingår i ramavtalet beskrivs ingående i bilaga 2 som finns bakom fliken Dokument.
 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.01.2022 - 31.12.2029
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2031
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Eero Korkeakoski

Kategorichef

Eero.Korkeakoski@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga