<
Yhteishankinnat

Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2021–2029

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2021–2029

Sopimuskausi

01.01.2022 - 31.12.2029

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.12.2031

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Mitä voin hankkia?

Tämän puitejärjestelyn kautta voit hankkia tietojenkäsittely- ja tallennuskapasiteettia palveluna. Näiden lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvat hybridiympäristön valvonta- ja hallintapalvelut (ml. julkisen pilven palveluiden valvonta ja hallinta) sekä konesali- ja kapasiteettipalveluihin liittyvät asiantuntijapalvelut.
 
Puitejärjestelyn palvelut on kuvattu tarkemmin Asiakirjat-välilehdeltä löytyvässä puitesopimuksen liitteessä 2.

'