Elektronisk utrustning för konsument- och yrkesbruk 2020-2024 DPS

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för DPS är leveranser av konsument- och professionell elektronik med tillbehör, samt tjänster som hänför sig till leveranserna av elektronisk utrustning.

Till konsument- och underhållningselektronikapparater hör till exempel TV-apparater, DVD- och CD-spelare, spelkonsoler, tuner med förstärkare och digitalboxar. Till professionella elektronikapparater hör anordningar som hänför sig till sinnesupplevelse, inspelning eller återgivning av ljud, ljus och bild.

Typiska apparater som du kan upphandla genom DPS:

 • videoprojektorer (bland annat traditionell, short throw- och ultra short throw-projektorer,
  interaktiva projektorer)
 • bildskärmar för mötesrum, infoskärmar, pekskärmar och TV-apparater
 • digitalboxar, DVD-spelare och blu-ray-spelare, AppleTV, Chromecast och motsvarande
 • spelkonsoler och spel för dem samt tillbehör
 • förstärkare, tuner med förstärkare och andra hi-fi- och dylika audiosystem
 • högtalare
 • hörlurar och headsets
 • dokumentkameror
 • kameror och mikrofoner för videomöten
 • digitalkameror, digitalvideokameror, professionell fotograferings- och inspelningsutrustning samt relaterad fotograferingstillbehör
 • drönare med kamera och övriga drönare samt andra radiostyrda anordningar
 • värmekameror och värmekänsliga endoskop
 • navigatörer
 • mikrofoner
 • KVM-switch, trådlös signalöverföring
 • interaktiva vittavlor
 • kablar och tillbehör, AV-brunnar, kabelkanaler
 • personliga smarta enheter, till exempel smartklockor, virtuella glasögon, aktivitetsmätare

Till föremålet för upphandlingen hör ändå inte:

 • mobildataterminaler (till exempel mobiltelefoner och pekplattor)
 • datorer, datorskärmar, servrar eller motsvarande anordningar
 • anordningar avsedda för telekommunikationsnät som inte hör till AV- eller föreställningsteknisk utrustning
 • musikinstrument
 • innehåll som återges genom anordningar, till exempel CD/DVD-skivor, med undantag av spel för spelkonsoler
 • installations-, underhålls- och servicetjänster som utförs hos kunden, samt supporttjänster som utförs vid användningen av anordningar

Mer detaljerad information om innehållet av den gemensamma upphandlingen hittar du i beskrivningen av föremålet för upphandlingen på fliken Dokument.

Kvalificeringskrav för avtalsleverantörer

Avtalsleverantörerna har uppfyllt följande kvalificeringskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregister
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter
 3. Finansiell och ekonomisk belägenhet
 • Riskklassificering minst RK 4. Om RK 4, krävs det en pålitlig beskrivning av de åtgärder som leverantören tänker vidta eller har vidtagit för att förbättra riskklassen. 
 • Omsättning på minst 10 millioner euro
 • Ansvarsförsäkring på minst 500 000 euro
 1. Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässig kompetens
 • 3 referenser

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta vår kundtjänst, tel. 029 444 4300 eller asiakaspalvelu@hansel.fi

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.06.2024

Avtalsperiod
11.09.2020 - 30.06.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2024
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga