Leasingtjänster 2020–2022 (2024) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom det här ramavtalet kan du upphandla leasingtjänster som omfattar:

  • Leasingfinansiering (för lösa märkes- och modelloberoende anläggningstillgångar, sådana som möbler, skyddsutrustning samt olika ICT-anordningar)
  • Förvaltningstjänst för förvaltning av de finansierade leasingobjekten
  • Tjänster som hänför sig till behandlingen av leasingobjekt som returneras efter leasingperioden, samt andra separat beställbara tjänster

Det här ramavtalet omfattar inte leasingtjänster för bilar.

Det här ramavtalet kan endast utnyttjas av de kunder som i förväg har anslutit sig till det.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
26.05.2020 - 25.05.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Tiina Gabelli

Kategorichef

tiina.gabelli@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga