<
Yhteishankinnat

Leasingpalvelut 2020–2022 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Leasingpalvelut 2020–2022 (2024)

Sopimuskausi

31.01.2020 - 30.01.2022

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Puitejärjestelyllä voit hankkia leasingpalveluita. Puitejärjestely korvaa KL-Kuntahankintojen aikaisemman sopimuksen ja se on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Tuleva puitejärjestely ei korvaa valtionhallinnon voimassaolevaa Leasingpalvelut 2018-2022 -puitesopimusta, vaan se kilpailutetaan myöhemmin erikseen.

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia leasingpalveluita, joihin kuuluvat:

 • Leasingrahoitus (merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle käyttöomaisuudelle kuten esimerkiksi kalusteille, turvalaitteille sekä erilaisille ICT-laitteille)
 • Rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu
 • Vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut sekä muut erikseen tilattavat palvelut.

Tulevaa puitejärjestelyä voivat hyödyntää vain liittyneet asiakkaat, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

Valtionhallinnon eri organisaatiot voivat hyödyntää Leasingpalvelut 2018-2022 -puitejärjestelyä.

Tämä puitejärjestely ei koske autojen leasingpalveluita.

Jotta organisaationne voi hyödyntää tätä puitejärjestelyä, on siihen liityttävä etukäteen.  Liittyminen tähän puitejärjestelyyn on päättynyt 15.10.2019.

Edut

Leasingpalveluiden puitejärjestely tulee tarjoamaan käyttäjilleen monia etuja:

Talous ja päätöksenteko

 • Leasing nopeuttaa investointi- ja rahoituspäätösten tekoa, ja investointien hyödyt aikaistuvat.
 • Leasing sopii erilaisiin muutostilanteisiin.
 • Leasing on osa tehokasta rahoitussuunnittelua. Organisaatioita tarkastellaan entistä enemmän konserneina taseen kautta.
 • Kassavirta: vuokraamalla irtaimiston kulut ­jakautuvat käyttöajalle ­ja suurilta kertainvestoinneilta vältytään.
 • Käteisvarat vapautuvat päivittäiseen toimintaan.

ICT-laitteet

 • Vuokrakohteiden palautuminen tarjoajalle alentaa laitteista maksettavia kustannuksia merkittävästi.
 • Vuokrakohteiden suunnitelmallisella uudistamisella käytössäsi on ajantasainen ja yhtenäinen laitekanta, joka tukee tuottavuutta.
 • Leasingpalvelu joustaa tarpeesi mukaisesti, esimerkiksi silloin, kun laitteita tarvitaan vain määräajaksi.
 • Kustannukset ovat tiedossa etukäteen, eikä pääoma sitoudu hankintaan kerralla.
 • Laiterekisteripalvelu helpottaa laitekannan hallinnointia.
 • Puitejärjestely tulee sisältämään toimittajalle palautuvien vuokrakohteiden tietoturvallisen käsittelyn ja kierrätyksen.

Irtain käyttöomaisuus

 • Laitekohtainen irtaimistoluettelointi kehittyy leasinginprosessien kautta vahvasti.
 • Leasing toimintamalleineen voi kehittää hankinta- ja hallinnointiprosesseja. 
 • Leasingiin kuuluva käyttöomaisuusrekisteri mahdollistaa tiedon helpon hyödynnettävyyden ja ajantasaisuuden.
'