<
Yhteishankinnat

Leasingpalvelut 2020–2022 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Leasingpalvelut 2020–2022 (2024)

Sopimuskausi

31.01.2020 - 30.01.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Puitejärjestelyllä voit hankkia leasingpalveluita. Puitejärjestely korvaa KL-Kuntahankintojen aikaisemman sopimuksen ja se on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia leasingpalveluita, joihin kuuluvat:

 • Leasingrahoitus (merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle käyttöomaisuudelle kuten esimerkiksi kalusteille, turvalaitteille sekä erilaisille  ICT-laitteille)

 • Rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu
 • Vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut sekä muut erikseen tilattavat palvelut.

Tulevaa puitejärjestelyä voivat hyödyntää vain liittyneet asiakkaat, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

Valtionhallinnon eri organisaatiot voivat hyödyntää Leasingpalvelut 2018-2022 -puitejärjestelyä.

Tämä puitejärjestely ei koske autojen leasingpalveluita.

Jotta organisaationne voi hyödyntää tätä puitejärjestelyä, on siihen liityttävä etukäteen. Varmista organisaatiosi mahdollisuus hyödyntää tulevaa puitejärjestelyä ja tee liittymisilmoitus pian, kuitenkin viimeistään 15.10.2019. Liittymisen yhteydessä kysymme tarkempia tietoja myös siitä, mistä alkaen alatte hyödyntää tulevaa puitejärjestelyä.

Edut

Valmisteilla oleva Leasingpalveluiden puitejärjestely tulee tarjoamaan käyttäjilleen monia etuja:

Talous ja päätöksenteko

 • Leasing nopeuttaa investointi- ja rahoituspäätösten tekoa, ja investointien hyödyt aikaistuvat.
 • Leasing sopii erilaisiin muutostilanteisiin.
 • Leasing on osa tehokasta rahoitussuunnittelua. Organisaatioita tarkastellaan entistä enemmän konserneina taseen kautta.
 • Kassavirta: vuokraamalla irtaimiston kulut ­jakautuvat käyttöajalle ­ja suurilta kertainvestoinneilta vältytään.
 • Käteisvarat vapautuvat päivittäiseen toimintaan.

ICT-laitteet

 • Vuokrakohteiden palautuminen tarjoajalle alentaa laitteista maksettavia kustannuksia merkittävästi.
 • Vuokrakohteiden suunnitelmallisella uudistamisella käytössäsi on ajantasainen ja yhtenäinen laitekanta, joka tukee tuottavuutta.
 • Leasingpalvelu joustaa tarpeesi mukaisesti, esimerkiksi silloin, kun laitteita tarvitaan vain määräajaksi.
 • Kustannukset ovat tiedossa etukäteen, eikä pääoma sitoudu hankintaan kerralla.
 • Laiterekisteripalvelu helpottaa laitekannan hallinnointia.
 • Puitejärjestely tulee sisältämään toimittajalle palautuvien vuokrakohteiden tietoturvallisen käsittelyn ja kierrätyksen.

Irtain käyttöomaisuus

 • Laitekohtainen irtaimistoluettelointi kehittyy leasinginprosessien kautta vahvasti.
 • Leasing toimintamalleineen voi kehittää hankinta- ja hallinnointiprosesseja. 
 • Leasingiin kuuluva käyttöomaisuusrekisteri mahdollistaa tiedon helpon hyödynnettävyyden ja ajantasaisuuden.

Tee näin

 1. Tutustu ensin liittymislomakemalliin.

Liittymisen yhteydessä asiakkaan tulee arvioida puitejärjestelyn kautta tekemiensä leasingrahoitettavien hankintojen kokonaisarvo euroissa. Arvion ei tarvitse olla tarkka summa, vaan suuntaa-antava arvio riittää.  

 1. Liity puitejärjestelyyn täyttämällä tämä kysely. Mikäli et saa kyselyä auki, ota yhteyttä Hanseliin, niin toimitamme teille ohjeet liittymisilmoituksen tekemiseen. 

Varmista organisaatiosi mahdollisuus hyödyntää tulevaa puitejärjestelyä ja tee liittymisilmoitus pian, kuitenkin viimeistään 15.10.2019.

Huom! Vain ennen hankintailmoituksen julkaisemista liittyneet organisaatiot voivat hyödyntää tulevaa puitejärjestelyä.

Osallistu infotilaisuuteen ja asiakastyöryhmään

Kerroimme valmisteilla olevasta kilpailutuksesta asiakkaillemme suunnatusta webinaarissa maanantaina 12.8.2019. Infotilaisuudessa esittelimme kilpailutettavan puitejärjestelyn alustavaa hankinnan kohdetta ja palveluja sekä kilpailuttamisaikataulua. Mikäli olet kiinnostunut tilaisuuden esitysmateriaalista, ole yhteydessä Tiina Gabelliin: tiina.gabelli(at)hansel.fi.

Lähetämme materiaalin sinulle erikseen sähköpostitse.

Puitejärjestelyn valmistelua varten muodostetaan asiakkaista koostuva asiakastyöryhmä.

Työryhmässä keskustellaan muun muassa palvelujen sisällöstä ja vaatimuksista. Asiakastyöryhmätyöskentely koostuu Skype for Business -palaverista sekä tarjouspyyntömateriaaliluonnosten kirjallisesta kommentoinnista elo-syyskuun aikana. Asiakastyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 13.9.2019 klo 13.00-15.00. Tapaamiseen voit osallistua paikan päällä Hanselin tiloissa Helsingissä sekä myös etäyhteydellä Skypen välityksellä.

Jos olet kiinnostunut osallistumisesta asiakastyöryhmätyöskentelyyn, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen tiina.gabelli@hansel.fi.

 
'