Låssystem och tjänster 2021–2025 DPS

Detta ramavtal är till förfogande för alla Hansels kunder.

Fördelar med upphandlingen 

  • Hansel ger hjälp och stöd vid en minikonkurrensutsättning samt står till tjänst med brett kunnande om branschen och dess särdrag 
  • Dokumentmallarna för minikonkurrensutsättning är en hjälp för att göra en behovsanalys, för en minikonkurrensutsättning och för ett upphandlingsbeslut 
  • Avtals-, säkerhets- och servicenivåvillkor för behoven, och dessa kan preciseras i upphandlingsavtalet 
  • Hansels experter ger omfattande stöd under hela avtalsperioden, bland annat kundens intressebevakning och leverantörskontroll. Vi ser till att DPS-avtalsvillkoren uppfylls och ansvarar för dem under hela avtalsperioden 

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för det dynamiska inköpssystemet är elektromekaniska låssystem, mekaniska låssystem, låskomponenter samt produktion av tillhörande tjänster för kunden. Äganderätten till produkterna har avtalats om i Villkor-bilagan (alla dokument är tyvärr endast på finska, bilagan är på namnet Ehdot).

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.01.2025

Avtalsperiod
01.02.2021 - 31.01.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.01.2035
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Harri Ojala

Kategorichef

harri.ojala@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga