Låssystem och tjänster 2021–2027 DPS

Detta ramavtal är till förfogande för alla Hansels kunder.

Fördelar med upphandlingen 

 • Hansel ger hjälp och stöd vid en minikonkurrensutsättning samt står till tjänst med brett kunnande om branschen och dess särdrag 
 • Dokumentmallarna för minikonkurrensutsättning är en hjälp för att göra en behovsanalys, för en minikonkurrensutsättning och för ett upphandlingsbeslut 
 • Avtals-, säkerhets- och servicenivåvillkor för behoven, och dessa kan preciseras i upphandlingsavtalet 
 • Hansels experter ger omfattande stöd under hela avtalsperioden, bland annat kundens intressebevakning och leverantörskontroll. Vi ser till att DPS-avtalsvillkoren uppfylls och ansvarar för dem under hela avtalsperioden 

Vad kan jag upphandla?

Föremålet för det dynamiska inköpssystemet är elektromekaniska låssystem, mekaniska låssystem, låskomponenter samt produktion av tillhörande tjänster för kunden. Äganderätten till produkterna har avtalats om i Villkor-bilagan (alla dokument är tyvärr endast på finska, bilagan är på namnet Ehdot).

Lämplighetskraven för avtalsleverantörer

Avtalsleverantörerna har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- eller näringsregister
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringsavgifter
 3. Finansiell och ekonomisk ställning
  • Riskklassificering minst 4. Om riskklassen är 4 krävs det att leverantören redogör för åtgärder som den tänker vidta eller har vidtagit för att förbättra riskklassen.
  • Ansvarsförsäkring på minst 1 000 000 euro
 4. Uppfyllelse av referenskraven
 5. Kvalitetssäkringsåtgärder
  • Krav på tekniskt redskap och tekniska åtgärder: Kandidaten vidtar kvalitetssäkringsåtgärder vid tillverkningen av de produkter som är föremålet för upphandlingen, vid hanteringen av beställningar och leveranser samt i reklamationshanteringsprocessen.

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.01.2027

Avtalsperiod
01.02.2021 - 31.01.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.01.2035
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Harri Ojala

Kategorichef

harri.ojala@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga