<
Yhteishankinnat

Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021–2025

Liity viimeistään

31.01.2025

Sopimuskausi

01.02.2021 - 31.01.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.01.2035

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on elektromekaaniset lukitusjärjestelmät, mekaaniset lukitusjärjestelmät, lukituskomponentit sekä niihin liittyvien palveluiden tuottaminen asiakkaille. Tuotteiden omistusoikeudesta on sovittu Ehdot -liitteellä.  

'