<
Yhteishankinnat

Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021–2025

Liity viimeistään

31.01.2025

Sopimuskausi

01.02.2021 - 31.01.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. DPS:ssä ei vaadita ennakkositoutumista, mutta liittyminen on suositeltavaa.

Yhteishankinnalla voi hankkia lukitukseen liittyviä järjestelmiä ja komponentteja sekä niihin liittyviä palveluita. Hankinnan kohteeseen kuuluvat mm. seuraavat lukitukseen liittyvät tuotteet palveluineen: elektromekaaniset/mekaaniset lukitusjärjestelmät, lukituskomponentit ja lukitukseen liittyvät palvelut (konsultointi ja suunnittelu, asennus, korjaus- ja ennakkohuoltopalvelu, koulutus, elektromekaanisten lukitusjärjestelmien pääkäyttäjäpalvelut ja avainten hallintapalvelut).

'