Multifunktionsskrivare och skrivare med tillhörande tjänster 2021 – 2023 (2025) Ramavtal

Detta ramavtal är till för alla Hansel kunder, som har anslutit sig till denna i föväg.

Vad kan jag upphandla?

Genom ramavtalet kan du upphandla multifunktionsskrivare och nätverksskrivare samt tjänster som tillhör dem.

Till sortimentet hör till exempel:

  • Multifunktionsskrivare
  • Nätverksskrivare
  • Installerings- och underhållstjänster som hänför sig till de ovan nämnda
  • Lösningar för säker utskrift och utskriftshantering
  • Sakkunnigtjänster

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
15.11.2021 - 15.11.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
15.05.2029
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga