<
Yhteishankinnat

Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025)

Sopimuskausi

15.11.2021 - 15.11.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

15.05.2029

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia monitoimilaitteita ja verkkotulostimia, sekä näihin liittyviä palveluja.

Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi:

 • Monitoimilaitteet
 • Verkkotulostimet
 • EM. laitteisiin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut.
 • Turvatulostus- ja tulostuksenhallintaratkaisut
 • Asiantuntijapalvelut

Sopimuksen kohteena ovat yllä mainitut laitteet ja palvelut. Erikoiskäyttöön tarkoitetut laitteet, kuten esimerkiksi suurkuvatulostimet, lämpötulostimet tai 3D-tulostimet eivät ole hankittavissa sopimuksen kautta. Erikoiskäyttöön tarkoitetut laitteet ovat hankittavissa Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen 2021-2025 -Dynaamisen hankintajärjestelmän kautta.

Yhteishankinnan edut

 • Turvaat organisaatiosi hankintojen lainmukaisuuden
 • Vähennät omasta kilpailutuksesta aiheutuvia kustannuksia
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Ennustettava hintataso
 • Sopimustoimittajien soveltuvuus tarkistettu
 • Asiakastyöryhmässä voit vaikuttaa hankinnan sisältöön
 • Liittyvät organisaatiot pääsevät kommentoimaan hankintamallia ja painotuksia ennen kilpailutusta
 • Hyvät sopimusehdot
 • Hanselin asiantuntijoiden tuki sopimuskauden aikana (esim. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta)
 • Vastuullisuus huomioitu, sopimusehdot edellyttävät toimittajien seuraavan ja valvovan mm sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviä asioita tuotantoketjussa. Lisäksi tuotteiden vähimmäisvaatimuksissa on kiinnitetty huomiota välittömiin ympäristövaikutuksiin ja asiakkaiden on mahdollista syventää näitä vaatimuksia minikilpailutuksissaan.
 • Palvelut ovat saatavilla kaikkialla suomessa

Sopimuskausi

Sopimus on asiakkaidemme hyödynnettävissä 15.11.2021 alkaen.

'