Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 DPS

Fördelar med upphandlingen

En snabbare och enklare konkurrensutsättning samt stöd under upphandlingsavtalsperioden:

  • Hansel har kontrollerat leverantörernas lämplighet, bland annat företagets ekonomiska situation samt referenser av leveranser som gäller motsvarande tjänster
  • Hansel har kontrollerat utdrag ur leverantörernas straffregister
  • Det finns färdiga dokumentmallar, en elektronisk lösning för konkurrensutsättning samt anvisningar för olika faser av minikonkurrensutsättningen
  • Hansels experter ger stöd för minikonkurrensutsättningen, bland annat översikter och kommentarer till materialet för minikonkurrensutsättning
  • Fördelaktiga avtalsvillkor för kunden och vid behov stöd för leverantörsadministrationen under avtalsperioden

Vad kan jag upphandla? 

Genom det här dynamiska inköpssystemet kan du upphandla programrobotiklösningar, AI-lösningar samt relaterade till dem experttjänster.  

På basis av programrobotik- och AI-lösningar kan man bland annat automatisera rutinprocesser och processa naturligt språk, och de kan utnyttjas för text-, bild- och mönsterigenkänning samt dataöverföring mellan system. Till tjänster inom DPS hör bland annat planering, definiering, realisering, ibruktagande och utbildning som hänför sig till programrobotik- och AI-lösningar. Till tjänsterna hör också stöd- och underhållstjänst. Genom en intern minikonkurrensutsättning inom DPS kan du upphandla en helhet som motsvarar dina behov. 

Mer detaljerad information om innehållet av den gemensamma upphandlingen hittar du i beskrivningen av föremålet för upphandlingen på ”Dokument”-fliken.  

Vill du bli avtalsleverantör?

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Kolla på videon för mera information.

Du kan lämna in en deltagningsanmälan i DPS Programrobotik och artificiell intelligens 2019-2023 här nedan:

Tarjouspalvelu.fi - Den enklaste vägen till bra kontrakt - Etusivu

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande

Hansel - Mikä on dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)?

Tilläggsinformation

Om mer information kontakta kundtjänsten asiakaspalvelu@hansel.fi eller per telefon 029 444 4300.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.11.2023

Avtalsperiod
27.11.2019 - 30.11.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.11.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga