Småupphandling av tryck- och digitaliseringstjänster Små upphandlingar

Vad kan man upphandla?

Inom denna småupphandling kan man upphandla tryck-, utskrifts-, kopierings- och digitaliseringstjänster samt anknytande produkter och kringtjänster i fall att upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. Via vår digitala småupphandlingstjänst är det möjligt att upphandla till exempel följande tjänster: 

 • trycktjänster
 • utskrifts- och kopieringstjänster
 • tjänster som anknyter till tryck- och utskriftstjänster, såsom 
  • utskrivning av transaktionsinformation det vill säga föränderlig information (VDP)
  • behovstrycktjänster
  • prepress- och efterbehandlingstjänster
 • designtjänster för material
 • digitaliseringstjänster
 • logistiktjänster
 • digitala materialhanteringstjänster
 • lagringstjänster
 • förmedlingsförsäljningstjänster
 • övriga eventuella tjänster som anknyter till tryck-, utskrifts-, kopierings- och digitaliseringstjänster 

Vad är småupphandlingen?

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är en digital plattform som skapats för att göra det enklare för kunden att konkurrensutsätta sina egna småupphandlingar. Hansel har kontrollerat bakgrunden för de leverantörer som är med i Kisa-apuri.

En småupphandling kan göras endast om upphandlingen underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att upphandlingen inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Om en upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, är en småupphandling inte möjlig, utan då rekommenderar vi DPS Tryck- och digitaliseringstjänster 2022-2027. Iaktta dessutom din organisations upphandlingsanvisningar.

Det hör inte till våra tjänster att ge kommentarer till dokumenten som gäller en anbudsbegäran i en småupphandling. Nedan finns tydliga anvisningar för hur man använder tjänsten Kisa-apuri.

Anvisningar för Kisa-apuri

För den här småupphandlingen används Hansels digitala tjänsten Kisa-apuri. I tjänsten kan du lämna en anbudsbegäran, jämföra de anbud som inlämnats och välja en lämplig leverantör. I tjänsten ser du även alla avslutade konkurrensutsättningar.

Leverantörerna kan däremot lätt lämna in sin offert via Kisa-apuri.

Läs mera om småupphandlingstjänsten och kolla instruktionsvideon, som finns endast på finska:

Instruktioner för kunden

Instruktioner för leverantören

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.10.2022 -

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga