Tryck- och digitaliseringstjänster 2022–2027 DPS

Syftet med detta dynamiska inköpssystem (DPS) är att möjliggöra upphandling av tryck-, utskrifts-, kopierings- och digitaliseringstjänster samt anknytande produkter och kringtjänster.

Denna DPS är tillgänglig för Hansels alla kunder.

Denna upphandling är en fortsättning på ramavtalet Trycktjänster 2018­­­­-2022 som upphör hösten 2022.

Läs mer om DPS här.

Upphandlingens fördelar

 • du sparar i processkostnader från att göra en egen konkurrensutsättning
 • Avtalsleverantörerna granskas (bl.a. den ekonomiska situationen och referenser från tidigare motsvarande arbeten)
 • Som stöd arbetsvillkor, som kan justeras i minikonkurrensutsättningen
 • Lätt att göra en minikonkurrensutsättning med hjälp av Hansels färdiga botten
 • I kundarbetsgruppen har du möjlighet att påverka upphandlingens innehåll
 • Du får stöd av våra experter under hela avtalsperioden, bl.a. kundens intressebevakning och leverantörshantering

Vad kan man upphandla?

I det dynamiska inköpssystemet Tryck- och digitaliseringstjänster 2022-2027 finns följande tjänster:

 • trycktjänst,
 • utskrifts- och kopieringstjänst, 
 • tjänster som anknyter till tryck- och utskriftstjänster, såsom 
  • utskrifter av transaktioner, det vill säga föränderlig information (VDP),
  • behovstrycktjänst,
  • prepress- och efterbehandlingstjänst,
 • stödtjänster:
  • kundservice,
  • tjänster som anknyter till kundrelationen, 
  • beställningssystemtjänst,
  • rapporteringstjänst,
 • designtjänst för material,
 • digitaliseringstjänst,
 • logistiktjänst,
 • digitala materialhanteringstjänster,
 • lagringstjänst,
 • förmedlingsförsäljningstjänst,
 • tilläggsrapporteringstjänst,
 • tjänst som överskrider minimikraven i beställningssystemet och tilläggsegenskaper samt
 • övriga eventuella tjänster som anknyter till tryck-, utskrifts-, kopierings- och digitaliseringstjänster.

Vill du presentera upphandlingen för de andra i din organisation? Ladda ner Icon här (277,8 kB) (2,1 MB) en kort presentation av upphandlingen.

Avtalsperiod

Vårt mål är att kunderna ska kunna nyttja denna DPS 1.9.2022.

Hur upphandlar jag?

Det lönar sig att gå med!

Fastän det inte är nödvändigt att ansluta sig till dynamiska inköpssystem (DPS), är vår rekommendation att göra det.

Fördelar med att gå med:

 • Möjlighet att vara med vår kundarbetsgrupp och kommentera vårt material, till exempel objektet i DPS och villkoren
 • E-postmeddelanden med aktuella nyheter om avtalet och till exempel ändring av leverantörer
 • Meddelanden om info- och utbildningsmöten

Gå med uppe till höger på sidan. Om det uppstår problem med detta, kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi.

Tjänsten Kisa-apuri

För att möjliggöra småupphandlingar kommer en digital tjänst, Kisa-apuri, att etableras i Hansels webbtjänst, och den kan användas om upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet (60 000 euro per år).

Läs mera om Hansels tjänst Kisa-apuri och se instruktionsvideor här.

Kundsamarbete

Vi förbereder våra upphandlingar i samarbete med vår kunder i kundarbetsgrupper. Även under avtalsperioden håller vi kontakt med medlemmarna i gruppen. Vi ordnar även öppna infotillfällen, var vi noggrannare presenterar upphandlingens fördelar och hur man kan använda den.

Infomöte för kunder

Vi ordnade 16.12.2021 ett infomöte för kunder intresserade av denna upphandling.  Här kan du läsa materialet som presenterades vid infomötet. Icon Tryck- och digitaliseringstjänster 2022-2027 material (410,3 kB)

Intresserad av denna upphandling?

För att förbereda upphandlingen kartlägger Hansel kundernas intresse för denna upphandling. Svara på en enkät här.

Det är inte bindande i något avseende att svara på enkäten, utan den görs som en preliminär kartläggning av kundkretsen.

Kundarbetsgruppen

Inför konkurrensutsättningen grundar vi en kundarbetsgrupp, här kan de kunder som anslutit sig delta. Kundarbetsgruppen kan påverka samt kommentera innehållet.

Kundarbetsgruppens uppgifter:

 • Ge skriftliga kommentarer till ansökan och begäran om att delta innan begäran om att delta publiceras
 • Ge skriftliga kommentarer till avtalet och dess bilagor innan begäran om att delta publiceras
 • Ge skriftliga kommentarer till kundmaterialet innan begäran om att delta publiceras
 • Testning av kundmaterialet innan begäran om att delta publiceras samt under avtalsperioden
 • Vara med och utveckla avtalet under avtalsperioden.

Om du eller din kollega har kunnande som passar i denna grupp samt tid att kommentera materialet och aktivt delta i diskussionen, kontakta kategorichefen, vars kontaktuppgifter du ser uppe till höger på denna sida. De kunder som är med i kundarbetsgruppen jobba inom arbetsgruppen redan i januari 2022, så gå med i god tid!

Kundarbetsgruppen samlas under våren 2022 2–3 gånger.

Frågor?

Om du har kommentarer, frågor eller önskemål om upphandlingen av tryck- och digitaliseringstjänster, kontakta gärna kategorichef Essi Muukka, essi.muukka@hansel.fi.

Bli leverantör?

Hansel godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Se mera info i videon! 

Hansel – Bli avtalsleverantör?

Mera info om DPS som upphandlingsförfarande finns här:

Hansel – Vad är ett dynamiskt inköpssystem (DPS)?

Infomöte för leverantörer intresserade av denna upphandling

Vi ordnade onsdag 19.1.2022 ett Teams-infomöte för anbudsgivare intresserade av att ge anbud på tryck- och digitaliseringstjänster. Här kan du läsa materialet som presenterades vid infomötet samt frågor och svar vid infomötet.

Icon Tryck- och digitaliseringstjänster 2022-2027 för leverantörer (369,9 kB)

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.08.2027

Avtalsperiod
01.09.2022 - 31.08.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.08.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga