Möbler för daghem och skolor 2021-2025 DPS

Olika daghem- och skolmöbler till kundernas förfogande. Till upphandlingen hör också tjänster, sådana som leverans, installering och projektplanering.

Det här avtalet kan utnyttjas av alla Hansels kunder.

Vad kan jag upphandla?

Genom den här gemensamma upphandlingen kan man upphandla möbler som används bl.a. i daghem och läroanstalter.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven med i den gemensamma upphandlingen. Du kan komma med och lämna anbud under hela giltighetstiden av DPS. 

Vad är ett dynamiskt inköpssystem?

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och kika på videon för ytterligare information!

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 11.12.2025

Avtalsperiod
15.12.2021 - 14.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
14.12.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga