Möbler för daghem och skolor 2021-2025 DPS

Fördelar med gemensam upphandling

 • Minskar kostnaderna för egen konkurrensutsättning
 • Kontraktsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • Bra kontraktsvillkor
 • Stöd från Hansels experter under kontraktsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörshantering)
 • Minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare än öppen konkurrensutsättning eftersom Hansel redan har försäkrat sig om leverantörernas lämplighet.
 • Elektronisk minikonkurrensutsättning med färdiga mallar
 • Villkor för kontrakts- och servicenivåer som stöder dina behov och som du kan påverka genom de krav som specificeras i anbudsförfrågan för minikonkurrensutsättningen
 • Hansels experter erbjuder brett stöd för hela kontraktsperioden, bland annat kundens intressebevakning och leverantörshantering samt kommentering av upphandlingsdokumenten om du vill

Vad kan jag köpa?

Genom detta dynamiska inköpssystem (DPS) kan Hansel Ab:s kunder skaffa daghems- och skolmöbler samt tjänster i anslutning till dem. I regel anskaffas produkter till daghem och skolor. Produkterna kan också anskaffas till Kundens andra utrymmen som är avsedda att användas av barn och unga. Sådana andra utrymmen är till exempel klubbrum för barn och ungdomar, lägercentraler, eftermiddagsklubbar och väntrum/lekhörn i offentliga utrymmen.

Du kan till exempel köpa daghemsmöbler:

 • Möbler till aktivitetsrum och korridorer (stolar, hyllor, skrivbord, bord, barnstolar, skärmar, soffor, leksaksmöbler, vagnar, bänkar, skötbord, skåp, skåpbord, torkställ, läktarmöbler, små bänkar, skärmar, andra rumsdelare, temamöbler, lekmöbler, undervisningsmöbler, festsalsinredningar, pedagogiska mattor, hobbymöbler, mjuka möbler, andra förvaringslösningar, plattformar etc.)
 • Sovrumsmöbler (sängar, förvaringsmöbler, stolar, bord etc.)
 • Matrumsmöbler (stolar, bord, hyllor, skåp etc.)
 • Personalens pausrum (stolar, bord etc.)
 • Motionsutrustning (klättringsväggar, ribbstolar, repklättringsväggar, ribbstolsscener, motorikserier etc.)
 • Hallmöbler (klädställningar, skåp, skoställ, påklädningsbänkar, klädställ, etc.)
 • Omklädningsrummens möbler (klädskåp, skåp, etc.)

Du kan till exempel skaffa skolmöbler:

 • Möbler för aktivitetsrum och korridorer (stolar, hyllor, lådor, bord, bänkar, skärmar, andra utrymmesdelare, soffor, skåp, vagnar, bänkar, små bänkar, läktarmöbler, lek- och undervisningsmöbler, festsalsinredningar, mjuka möbler, grupparbetsrumsmöbler, andra förvaringslösningar, temamöbler etc.)
 • Matrumsmöbler (stolar, bord, hyllor, skåp etc.)
 • Motionsutrustning (klättringsväggar, ribbstolar, repklättringsväggar, ribbstolsscener, etc.)
 • Lärarrumsmöbler samt personalens andra pausrum  (stolar, hyllor, lådor, bord, skärmar, soffor, vagnar, bänkar, skåp, skåpbord etc.) 
 • Hallmöbler (klädställningar, skoställ, klädbänkar, klädhängare, skåp etc.)
 • Omklädningsrummens möbler (klädskåp, skåp, etc.)

I kontraktet ingår även andra möbler och inredningsprodukter:

 • Möbler till auditorier (stolar och bord, diskar i auditoriet osv.)
 • Mottagnings- och/eller servicediskar (färdigställda eller skräddarsydda servicedisklösningar som fungerar i sittande och/eller stående höjd)
 • Specialmöbler för klassrum
 • Akustikprodukter
 • Arbetsrumslösningar
 • Lampor (för offentliga utrymmen)
 • Mobila telefonkiosker och arbetsrum/lösningar för förhandlingsrum
 • Textilier för offentligt bruk (gardiner, mattor, madrasser etc.)
 • Utomhusmöbler (utomhusleksaker, bänkar, förvaringslådor etc.)
 • Gröna växter (organiska eller syntetiska)
 • Tillbehör till möbler (klädställningar, kuddar, krokar, olika ställningar, rörliga trappor, säckstolar, lås för möbler, klistermärken, magneter, skyltar, korgar, halkskydd, speglar etc.)
 • AV-möbler (tuschtavlor, stativ, av-väggar och -vagnar m.m.)

Tjänster som alltid ingår i upphandlingskontraktet:

 • Kundtjänst  
 • Leverans- och installationstjänster för produkter  
 • Butiks- och utställningslokaler  
 • Rapportering 

Andra tjänster:

 • Förvaring
 • Projektsamordnare
 • Inventeringstjänster
 • Installationstjänst som beställs separat
 • Återvinning och återvinningsrapportering
 • Inredningsplanering och produktplacering
 • Instruktioner för användning
 • Dokumentering och möbelkataloger
 • Utveckling av inlärningsmiljön
 • Identifieringsmärkningstjänst
 • Miljörapport
 • Underhåll
 • Omklädsel
 • Pedagogiska tjänster
 • Låsning av produkter med fjärrkontroll

Vill du bli leverantör?

Hansel godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Se mer i videon! 

Hansel – Vill du bli kontraktsleverantör?

Mer information om DPS som upphandlingsförfarande hittar du på:

Hansel – Vad är ett dynamiskt upphandlingssystem (DPS)?

Ansökan om deltagande i Möbler för daghem och skolor 2021–2025 (DPS) kan lämnas in i anbudstjänsten på adressen:

Lämna ansökan om deltagande

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 11.12.2025

Avtalsperiod
15.12.2021 - 14.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
14.12.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Hanna Suono

Kategorichef

hanna.suono@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga