Små upphandlingar gällande möbler för daghem och skolor 2021-2025 Små upphandlingar

För småupphandlingar av daghemsmöbler och skolmöbler behöver man inte ansluta. I stället godkänns villkoren för användningen av tjänsten när offertbegäran skickas in.

Vad kan jag upphandla?

Genom småupphandling kan du köpa daghems- och skolmöbler och tillhörande tjänster när upphandlingens värde ligger under det nationella tröskelvärdet. Genom småupphandling för daghems- och skolmöbler kan du köpa till exempel följande produkter:

Du kan till exempel köpa daghemsmöbler:

 • Möbler till aktivitetsrum och korridorer (stolar, hyllor, skrivbord, bord, barnstolar, skärmar, soffor, leksaksmöbler, vagnar, bänkar, skötbord, skåp, skåpbord, torkställ, läktarmöbler, små bänkar, skärmar, andra rumsdelare, temamöbler, lekmöbler, undervisningsmöbler, festsalsinredningar, pedagogiska mattor, hobbymöbler, mjuka möbler, andra förvaringslösningar, plattformar etc.)
 • Sovrumsmöbler (sängar, förvaringsmöbler, stolar, bord etc.)
 • Matrumsmöbler (stolar, bord, hyllor, skåp etc.)
 • Personalens pausrum (stolar, bord etc.)
 • Motionsutrustning (klättringsväggar, ribbstolar, repklättringsväggar, ribbstolsscener, motorikserier etc.)
 • Hallmöbler (klädställningar, skåp, skoställ, påklädningsbänkar, klädställ, etc.)
 • Omklädningsrummens möbler (klädskåp, skåp, etc.)

Du kan till exempel skaffa skolmöbler:

 • Möbler för aktivitetsrum och korridorer (stolar, hyllor, lådor, bord, bänkar, skärmar, andra utrymmesdelare, soffor, skåp, vagnar, bänkar, små bänkar, läktarmöbler, lek- och undervisningsmöbler, festsalsinredningar, mjuka möbler, grupparbetsrumsmöbler, andra förvaringslösningar, temamöbler etc.)
 • Matrumsmöbler (stolar, bord, hyllor, skåp etc.)
 • Motionsutrustning (klättringsväggar, ribbstolar, repklättringsväggar, ribbstolsscener, etc.)
 • Lärarrumsmöbler samt personalens andra pausrum  (stolar, hyllor, lådor, bord, skärmar, soffor, vagnar, bänkar, skåp, skåpbord etc.) 
 • Hallmöbler (klädställningar, skoställ, klädbänkar, klädhängare, skåp etc.)
 • Omklädningsrummens möbler (klädskåp, skåp, etc.)

Till småupphandlingen hör också produkter som berör inredning:

 • Möbler till auditorier (stolar och bord, diskar i auditoriet osv.)
 • Mottagnings- och/eller servicediskar (färdigställda eller skräddarsydda servicedisklösningar som fungerar i sittande och/eller stående höjd)
 • Specialmöbler för klassrum
 • Akustikprodukter
 • Arbetsrumslösningar
 • Lampor (för offentliga utrymmen)
 • Mobila telefonkiosker och arbetsrum/lösningar för förhandlingsrum
 • Textilier för offentligt bruk (gardiner, mattor, madrasser etc.)
 • Utomhusmöbler (utomhusleksaker, bänkar, förvaringslådor etc.)
 • Gröna växter (organiska eller syntetiska)
 • Tillbehör till möbler (klädställningar, kuddar, krokar, olika ställningar, rörliga trappor, säckstolar, lås för möbler, klistermärken, magneter, skyltar, korgar, halkskydd, speglar etc.)
 • AV-möbler (tuschtavlor, stativ, av-väggar och -vagnar m.m.)

Tjänster som alltid ingår i småupphandlingen:

 • Kundtjänst  
 • Leverans- och installationstjänster för produkter  
 • Butiks- och utställningslokaler  
 • Rapportering 

Andra tjänster:

 • Förvaring
 • Projektsamordnare
 • Inventeringstjänster
 • En installationstjänst som beställs separat
 • Återvinning och återvinningsrapportering
 • Inredningsplanering och produktplacering
 • Instruktioner för användning
 • Dokumentering och möbelkataloger
 • Utveckling av inlärningsmiljön
 • Identifieringsmärkningstjänst
 • Miljörapport
 • Underhållstjänst
 • Omklädsel
 • Pedagogiska tjänster
 • Låsning av produkter med fjärrkontroll

Småupphandling kan endast användas när ditt köp ligger under det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att upphandlingen inte får spjälkas upp för att undvika tillämpning av upphandlingslagen. Dessutom bör du beakta upphandlingsanvisningarna för din egen organisation.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är i första hand en digital plattform som skapats för att underlätta konkurrensutsättning av kundens egna små köp. Hansel har granskat bakgrunden till de leverantörer som deltar i tjänsten Kisa-apuri. En småupphandling ska konkurrensutsättas enligt upphandlingsenhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentering av offertdokument i småupphandlingar ingår inte i våra tjänster. Nedan hittar du dock våra tydliga videoanvisningar för användning av tjänsten Kisa-apuri.

Om ditt köp överstiger det nationella tröskelvärdet kan du inte använda småupphandling, utan vi rekommenderar att du besöker DPS för Daghems- och skolmöbler 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
14.03.2022 -

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

0294 444 300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga