Lagrings- ja säkringsapparater med anknytande tjänster 2019-2023 DPS

Mitä voin hankkia?
 

Voit hankkia tämän dynaamisen hankintajärjestelmän eli DPS:n kautta seuraavia tuotteita:

1. Tallennus- ja varmistuslaitteet, mm.:

 • SAN- ja NAS-tallennuslaitteet
 • Levyvarmistuslaitteet
 • Nauhavarmistuslaitteet
 • Varmistusohjelmistot

2. Integroidut ratkaisut

3. Lisätarvikkeet

 • Yllä listattuihin tuotteisiin kiinteästi liittyvät lisätarvikkeet (esim. kiintolevyt, levyhyllyt ja ohjelmistot)
 • Tallennus- ja varmistuslaitteisiin sekä integroituihin ratkaisuihin liittyvät verkon laitteet (esim. SAN-kytkimet).

Lisäksi valikoimaan kuuluvat seuraavat palvelut:

 • Asiantuntijapalvelut
 • Asiakaspalvelu
 • Käyttöönottoa tukevat palvelut
 • Huolto- ja ylläpitopalvelut
 • Kierrätys- ja tietoturvallinen tuhoamispalvelu

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
  1. Riskiluokitus väh. 3  
  2. Liikevaihto väh. 5 miljoonaa euroa
  3. Vastuuvakuutus 1 miljoonaa euroa
 4. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
  1. Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa.
  2. Tarjoajalla on kokemusta hankinnan kohteena olevien tavaroiden toimittamisesta/palvelujen tuottamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana:

Kaksi referenssitoimeksiantoa, joiden toteutuneen laskutuksen on tullut olla vähintään kolmesataatuhatta (300 000) euroa ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) per referenssitoimeksianto ja kaksi muuta referenssitoimeksiantoa, joiden toteutuneen laskutuksen on tullut olla vähintään sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) per referenssitoimeksianto.

Toimittajat ovat sitoutuneet myös Code of Conduct -dokumentin vaatimuksiin.

Toimittajalla tai sen nimetyillä alihankkijoilla tulee olla sopimuskauden alkaessa ja sopimuskaudella vähintään kymmenen (10) henkilöä, jotka ovat saaneet tarjottuja tuotteita valmistavan yrityksen todennettavissa olevan tuotekoulutuksen tarjottujen laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja pystyvät tarjoamaan asiakkaille teknistä myyntitukea ja käytönaikaista tuotetukea vähintään suomen kielellä.

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi? 

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Voit jättää osallistumishakemuksen Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019–2023 (DPS):ään täällä.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
05.08.2019 - 31.08.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.08.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Eero Korkeakoski

Kategorichef

eero.korkeakoski@hansel.fi Kundrelationsschefer

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga