<
Yhteishankinnat

Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019-2023

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019-2023

Sopimuskausi

05.08.2019 - 30.06.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) hankinnan kohteena ovat tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen.

'