Små upphandlingar gällande PC datorer Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att gå med i småupphandlingen Datorer iPadOS/macOS. När man sänder en anbudsbegäran godkänner man tjänstens användningsvillkor.

Vad kan man upphandla?

I denna småupphandling kan man upphandla datorer som är kompatibla med operativsystemen iPadOS och macOS (bland annat pekplattor, bärbara datorer, stationära datorer), skärmar, tilläggsutrustning och anknytande tjänster, när upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet.

En småupphandling kan göras endast om upphandlingen underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att upphandlingen inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Följ upphandlingsanvisningarna i din organisation.

Tjänsten Pienhankintapalvelu är inte i sig en upphandling. Tjänsten Pienhankintapalvelu är i första hand en digital plattform som skapats för att göra det enklare för kunden att konkurrensutsätta sina egna småupphandlingar. Hansel har granskat bakgrunden hos de leverantörer som är med i tjänsten Pienhankintapalvelu. En småupphandling ska konkurrensutsättas i enlighet med den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. I våra tjänster ingår inte att ge kommentarer till dokumenten i anbudsbegäran. Nedan finns tydliga videoinstruktioner för tjänsten Pienhankintapalvelu.

Om din upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, är det inte möjligt att göra en småupphandling, utan då rekommenderas DPS Datorer iPadOS/macOS 2021-2025. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
14.03.2022 -

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga