Datorer 2021–2025

Delområdena i ramavtalet

Klass 1 Datormärken med flera enhetstyper

Klass 2 Enhetstypsoberoende datormärken

Den här gemensamma upphandlingen kan nyttjas av alla Hansels kunder.

Vad kan jag upphandla?

Hansel har tre olika dynamiska inköpssystem för gemensam upphandling av datorer.

1. Datorer 2021-2025 (DPS)

I DPS finns det två olika kategorier, som kunden kan använda i enskilda minitävlingar:

  • Kategorin ”Samma typ av enhet från flera olika varumärken”: från olika varumärken pekplattor, bärbara datorer, stationära datorer och skärmar samt tilläggsutrustning med tjänster. De datorer som upphandlas kan vara begagnade. Den här kategorin är avsedd för kunder som ska skaffa en typ av enhet (till exempel bärbara datorer eller stationära datorer).  
  • Kategorin ”Flera olika typer av enheter från samma varumärke”: samma varumärke på pekplattor, bärbara datorer, stationära datorer och skärmar samt tilläggsutrustning med tjänster. Den här kategorin är avsedd för kunder som ska skaffa flera olika typer av enheter. För kunden kan det vara ett operativt sett effektivare sätt att skaffa olika typer av enheter från samma varumärke (bland annat drivrutiner, beställnings- och underhållsprocesser). Dessutom är kompatibiliteten sannolikt bättre mellan enheter från samma varumärke.

2. Datorer iPadOS/MacOS 2021-2025 (DPS)

Objektet är iPadOS-pekplattor och MacOS-datorer, skärmar och tilläggsutrustning.

3. Datorer för specialbruk 2021-2025 (DPS)

Objektet är ruggererade-, sjukhus-, fordons- och andra för specialbruk avsedda datorer, pekplattor, skärmar och tilläggsutrustning.

Tjänster för upphandling och användning av datorer kan upphandlas i den omfattning som kunden önskar:

  • Tjänster för leverans av enheter, idrifttagning, underhåll och slutet av livscykeln
  • Support för huvudanvändare samt slutanvändare
  • Experttjänster

Det lönar sig att ansluta sig

 Det är möjligt att ansluta sig till den gemensamma upphandlingen via knappen ”Anslut dig till upphandlingen” på upphandlingens webbsida.

Avtalsperiod

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Se begäran om att ansluta sig på www.hankintailmoitukset.fi. Läs mera om DPS som upphandlingsförfarande och se mera information i videon! 

Anslutning

Anslut dig senast 30.09.2025

Avtalsperiod
01.10.2021 - 30.09.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling