<
Yhteishankinnat

Tietokoneet 2021–2025

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Tietokoneet 2021–2025

Liity viimeistään

Sopimuskausi

01.09.2021 - 31.08.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

'