Bedömningstjänster inom bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021–2026 DPS

Den här gemensamma upphandlingen är till förfogande för alla Hansels kunder. 

Genom det här dynamiska inköpssystemet (DPS) kan Hansel Ab:s kunder upphandla bedömningstjänster som de bedömningsorgan för informationssäkerhet producerar som har godkänts enligt lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011).

Läs mer om dynamiskt inköpssystem som verksamhetsmodell för gemensamma upphandlingar

Avtalsperiod

Det är vårt mål är att fasen för inrättande av DPS ska starta i september 2021 och minikonkurrensutsättningar ska kunna utföras från och med november 2021.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2026

Avtalsperiod
01.11.2021 - 30.04.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Marjut Sood

Kategorichef

marjut.sood@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga