Abonnemangstrafiktjänster 2021–2026

Delområdena i ramavtalet

Charter busstransporter

Reguljära busstransporter

Genom den gemensamma upphandlingen Abonnemangstrafiktjänster 2021 – 2026 kan du upphandla passagerartransporter med buss inom det finska fastlandet från och med 1.2.2021. Den gemensamma upphandlingen är ett dynamiskt inköpssystem och konkurrensutsättningar inom systemet utförs helt elektroniskt i vår Abonnemangstrafiktjänst. För att genomföra en intern konkurrensutsättning i det dynamiska inköpssystemet ska du endast definiera dina upphandlingsbehov (sådant som tidpunkt, antalet passagerare, rutt, samt möjliga specialbehov) och tjänsten konkurrensutsätter den lämpligaste leverantören för dig.

Det finns två tjänstehelheter i abonnemangstrafiktjänster:

Chartrade busstransporter är typiska passagerartransporter av engångskaraktär, till exempel transporter som hänför sig till evenemang.
Reguljära busstransporter är upprepande transporttjänster på bestämda rutter. Du kan välja att konkurrensutsätta en helhet som består av en eller flera rutter för konstant abonnemangstrafiktjänst.

Vad kan jag upphandla och hur fungerar konkurrensutsättningen inom DPS? Mer information om det finns här på videon.

Anslutning

Anslut dig senast 31.10.2026

Avtalsperiod
01.02.2021 - 31.10.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.10.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda