Revisionstjänster 2020-2025 DPS

Vad kan jag upphandla? 

Det dynamiska inköpssystemet (DPS) för revisionstjänster är avsett till förfogande av Hansels nya klientel, sådana som kommuner, samkommuner och församlingar. Kunder inom statsförvaltningen kan utnyttja DPS Revisionstjänster 2019 – 2025.  

Genom det här DPS kan du upphandla revisionstjänster, till exempel lagstadgad revision, stödtjänster för revisionsnämnden samt projektrevisioner.  

Därtill finns det bland valfria tjänster också kompletterande revisionstjänster, till exempel särskilda revisioner och insolvenstjänster. Du kan välja en samarbetspartner för genomförande av en revisionstjänsthelhet som omfattar hela avtalsperioden, eller för revision av en enskild projekthelhet.  

Vill du bli leverantör? 

Vill du bli leverantör för DPS för revisionstjänster? Bekanta dig med begäran om deltagande. 

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.11.2026

Avtalsperiod
09.11.2020 - 30.04.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.06.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga