<
Yhteishankinnat

Tilintarkastuksen palvelut 2020–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tilintarkastuksen palvelut 2020–2025

Liity viimeistään

30.11.2026

Sopimuskausi

09.11.2020 - 30.04.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2027

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Tilintarkastuksen palveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on tarkoitettu Hanselin uuden asiakaskunnan, kuten kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön. Valtionhallinnon asiakkaat voivat hyödyntää Tilintarkastuksen palvelut 2019-2025 -DPS:ää.

Tämän DPS:n kautta voit hankkia tilintarkastuksen palveluita, kuten lakisääteisen tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan tukipalvelut sekä projekti- ja hanketarkastuksia.

Lisäksi valinnaisesti tarjottavien palveluiden puolelta löytyy myös tilintarkastusta täydentäviä palveluita kuten erityistarkastukset ja insolvenssipalvelut. Voit valita yhteistyökumppanin koko sopimuskauden palvelukokonaisuuteen tai yksittäiseen hanketarkastuskokonaisuuteen. 

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi tilintarkastuspalveluiden DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön. 

'