Kontorsmaterial 2021-2023 (2025) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Ramavtalet Kontorsmaterial 2020 – 2023 (2025) innehåller produkter som hör till följande produktgrupper:

1. Kontorsmaterial

 • kontorstillbehör för arbetspunkten, kalendrar, ergonomiprodukter
 • pappersprodukter, mellanblad
 • apparater, reservdelar och kontorstavlor
 • IT-utrustning
 • serviceprodukter: hygienartiklar, köksprodukter, första hjälpen-produkter, företagspresenter och skräddarsydda produkter för kunder
   

2. Kopierings- och skrivarpapper

 • Kopierings- och skrivarpapper i olika kvaliteter, storlekar och färger

3. Printerutrustning

 • Originaltonerkassetter
 • Kompatibla tonerkasseter
 • Annat tillbehör som hänför sig till utskrivning

En mer detaljerad beskrivning av produkter som ingår i produktgrupperna finns i bilagan ”Innehållet av produktgrupper som är föremålet för upphandlingen” (finns endast på finska ”Hankinnan kohteena olevien tuoteryhmien sisältö”) på Dokument-fliken.

Ramavtalet omfattar produkter som ingår i föremålet för upphandlingen, samt tjänster som hänför sig till beställning och leverans av produkterna.

Mer detaljerade uppgifter om innehållet av den gemensamma upphandlingen hittar du i beskrivningen av upphandlingsföremålet på Dokument-fliken.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
15.03.2021 - 14.03.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
15.09.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Essi Muukka

Kategorichef

essi.muukka@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga