Kassaskåp och Brandsäkra kassaskåp 2017-2019 (2021) Ramavtal

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia turvakalusteita ja niihin liittyviä palveluita. Turvakalusteita ovat mm. kassa-, ja paloturva- ja avainkaapit sekä niihin liittyvät lisätarvikkeet. Puitejärjestelyllä hankittavia palveluita ovat mm:

  • Konsultointi ja suunnittelu
  • Asennuspalvelut
  • Takuuhuolto
  • Ennakko- ja korjaushuoltopalvelu sekä korjaustyö
  • Koulutus ja lisäkoulutus.

Asiakkaalla on oikeus hankkia edellä mainittuja palveluita siinäkin tapauksessa, että palvelun kohteena oleva laite olisi hankittu tämän puitesopimuksen ulkopuolelta.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
23.01.2017 - 31.01.2021
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.01.2027
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga