Säkerhetstjänster 2017 - 2021, Facilitetstjänster för lokaler Ramavtal

Turvallisuuspalvelut 2017-2021 on osa Toimitilojen käyttäjäpalvelut -kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi:

Mitä voin hankkia?

Turvallisuuspalvelujen puitejärjestelyyn kuuluvat:

1. Turvallisuuspalvelut

 • aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelu
 • hälytysvalvonta
 • järjestyksenvalvonta (JLJV)
 • paikallisvartiointi
 • piirivartiointi
 • turvatarkastus

2. Erikseen tilattavat lisäpalvelut:

 • arvokuljetukset
 • avainhallintapalvelut
 • etävalvonta
 • henkilökortit
 • henkilösuojaus
 • järjestyksenvalvonta
 • koulutus-, tarkastus- ja suunnitelmapalvelut
 • langaton kutsupainike
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • virtuaaliaula

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2017 - 30.09.2021
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2025
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 348/2007
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga