<
Yhteishankinnat

Turvallisuuspalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Turvallisuuspalvelut 2017 - 2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut

Liity viimeistään

30.09.2021

Sopimuskausi

01.03.2017 - 30.09.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.09.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Turvallisuuspalvelut 2017-2021 on osa Toimitilojen käyttäjäpalvelut -kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi:

Mitä voin hankkia?

Turvallisuuspalvelujen puitejärjestelyyn kuuluvat:

1. Turvallisuuspalvelut

 • aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelu
 • hälytysvalvonta
 • järjestyksenvalvonta (JLJV)
 • paikallisvartiointi
 • piirivartiointi
 • turvatarkastus

2. Erikseen tilattavat lisäpalvelut:

 • arvokuljetukset
 • avainhallintapalvelut
 • etävalvonta
 • henkilökortit
 • henkilösuojaus
 • järjestyksenvalvonta
 • koulutus-, tarkastus- ja suunnitelmapalvelut
 • langaton kutsupainike
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • virtuaaliaula
'