Små upphandlingar gällande säkerhetssystem och tjänster Små upphandlingar

Du behöver inte gå med i småupphandlingen gällande säkerhetssystem och tjänster. Tjänstens användningsvillkor godkänner du när du lämnar en anbudsbegäran.

Vad kan jag upphandla?

Inom den här småupphandlingen kan du upphandla Säkerhetssystem och tjänster när upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. I småupphandlingstjänsten som gäller digitala säkerhetssystem och tjänster ingår följande grupper av produkter och tjänster:

  • system för inbrottslarm
  • system för kameraövervakning
  • system för passerkontroll och
  • system för arbetstidsövervakning

En småupphandling kan du använda endast när en upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att upphandlingen inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Följ upphandlingsanvisningarna i din organisation.

När du använder tjänsten Pienhankintapalvelu är det inte fråga om att nyttja ett färdigt upphandlingsavtal. Denna tjänst är i första hand en digital plattform som skapades för att göra det enklare för kunden att konkurrensutsätta sina egna småupphandlingar. Hansel har kontrollerat bakgrunden hos de leverantörer som är med i tjänsten Pienhankintapalvelu. En småupphandling konkurrensutsätts i enlighet med den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. I våra tjänster ingår inte att ge kommentarer till dokumenten för en anbudsbegäran för en småupphandling. Nedan finns tydliga videoinstruktioner för tjänsten Pienhankintapalvelu.

Om din upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet är det inte möjligt att göra en småupphandling, utan då rekommenderas DPS Säkerhetstekniska system och utrustning 2021-2025. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
15.03.2022 -

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga