Säkerhetssystem och tjänster 2017 - 2021 Ramavtal

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja. Hankinnassa järjestelmien ja laitteiden omistusoikeus tulee asiakkaalle.

Puitejärjestely kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät:

 • kulunvalvontajärjestelmät
 • työajanseurantajärjestelmät
 • rikosilmoitinjärjestelmät
 • kameravalvontajärjestelmät

Hankinnan kohteena ovat myös turvallisuustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät palvelut. Voit hankkia palveluita jo olemassa oleville järjestelmille ja laitteille tai osana uusien järjestelmien ja laitteiden hankintaa.

Puitejärjestelyllä hankittavia palveluita ovat mm.

 • konsultointi ja suunnittelu
 • asennuspalvelut
 • dokumentointipalvelut
 • takuuhuolto, korjaushuolto- ja ennakkohuoltopalvelut
 • koulutus
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • kamerakierrokset
 • hälytyskuvavalvontapalvelut
 • vikadiagnostiikkapalvelut
 • ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelut

Hankintasi voi kohdistua yhteen tai useampaan järjestelmään.

Puitesopimustoimittajat ovat sitoutuneet toimittamaan turvallisuustekniikan ja siihen liittyvät palvelut valtakunnallisesti.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2017 - 28.02.2021
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
28.02.2027
Verksamhetsmodell
Ranking
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga