<
Yhteishankinnat

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2017 - 2021

Sopimuskausi

01.03.2017 - 28.02.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

28.02.2027

Toimintamalli

Ranking

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja. Hankinnassa järjestelmien ja laitteiden omistusoikeus tulee asiakkaalle.

Puitejärjestely kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät:

 • kulunvalvontajärjestelmät
 • työajanseurantajärjestelmät
 • rikosilmoitinjärjestelmät
 • kameravalvontajärjestelmät

Hankinnan kohteena ovat myös turvallisuustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät palvelut. Voit hankkia palveluita jo olemassa oleville järjestelmille ja laitteille tai osana uusien järjestelmien ja laitteiden hankintaa.

Puitejärjestelyllä hankittavia palveluita ovat mm.

 • konsultointi ja suunnittelu
 • asennuspalvelut
 • dokumentointipalvelut
 • takuuhuolto, korjaushuolto- ja ennakkohuoltopalvelut
 • koulutus
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • kamerakierrokset
 • hälytyskuvavalvontapalvelut
 • vikadiagnostiikkapalvelut
 • ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelut

Hankintasi voi kohdistua yhteen tai useampaan järjestelmään.

Puitesopimustoimittajat ovat sitoutuneet toimittamaan turvallisuustekniikan ja siihen liittyvät palvelut valtakunnallisesti.

'