Småupphandlingar gällande kommunikations- och marknadsföringstjänster Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att ansluta sig till småupphandlingen av kommunikations- och marknadsföringstjänster. Däremot ska man godkänna användarvillkoren för tjänsten vid skickandet av anbudsförfrågan.

Vad kan jag upphandla?

Genom den här småupphandlingen kan du upphandla kommunikations- och marknadsföringstjänster då värdet på din upphandling understiger det nationella tröskelvärdet. Genom småupphandlingen kan du köpa till exempel följande tjänster:

 • Konsultation i kommunikation och marknadsföring
 • Planering och genomförande av kommunikation
 • Planering och genomförande av marknadsföring
 • Digital marknadsföring och kommunikation
 • Mediebyråtjänster
 • Utbildningstjänster inom kommunikation
 • Kvalitativa och kvantitativa undersökningar inom kommunikation och marknadsföring
 • Evenemangsmarknadsföring samt planering och genomförande av evenemang
 • Medieuppföljningstjänster
 • Tillgänglighetstjänster

Småupphandlingen kan endast användas när värdet av din upphandling understiger det nationella tröskelvärdet. Du kommer väl ihåg att upphandlingen inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. Kontrollera att den tjänst som du vill upphandla inte utgör en del av en större naturlig upphandlingshelhet vars värde bör beräknas gemensamt. Till exempel ska värdet på en upprepande upphandling anses vara värdet under hela avtalsperioden. Därtill ska du beakta din organisations interna upphandlingsanvisningar.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Kisa-apuri är först och främst en digital plattform vars syfte är att underlätta konkurrensutsättningar vid kundens egen småupphandling. Hansel har granskat bakgrunden av de leverantörer som deltar i Kisa-apuri. Småupphandlingar ska konkurrensutsättas enligt den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentar till anbudsförfrågningsdokument vid småupphandling hör inte till våra tjänster. Nedan hittar du emellertid våra tydliga anvisningar om användningen av Kisa-apuri.

Om din upphandling överstiger det nationella tröskelvärdet kan småupphandlingen inte användas, utan då rekommenderar vi att du bekantar dig med det dynamiska inköpssystemet Kommunikations- och marknadsföringstjänster DPS.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.02.2021 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

0294 444 300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga