<
Yhteishankinnat

Viestinnän ja markkinoinnin pienhankinnat

Pienhankinta

Pienhankinnan yhteenveto

Nimi

Viestinnän ja markkinoinnin pienhankinnat

Sopimuskausi

01.02.2021 -

Vastuullisuus

Viestinnän ja markkinoinnin pienhankintaan ei tarvitse liittyä. Sen sijaan tarjouspyynnön lähettämisen yhteydessä hyväksytään palvelun käyttöehdot.

Mitä voin hankkia?

Tämän pienhankintapalvelun kautta voit hankkia viestintä- ja markkinointipalveluita silloin, kun hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon. Pienhankintapalvelun kautta voit ostaa esimerkiksi seuraavia palveluita 
•    Viestinnän ja markkinoinnin konsultointi 
•    Viestinnän suunnittelu ja toteutus 
•    Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
•    Digitaalinen markkinointi ja viestintä 
•    Mediasuunnittelupalvelut 
•    Viestinnän koulutuspalvelut 
•    Viestinnän ja markkinoinnin kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset,
•    tapahtumamarkkinointi
•    Mediaseurantapalvelu 
•    Saavutettavuuspalvelut

Pienhankintapalvelua voit käyttää vain silloin, kun hankintasi jäävät alle kansallisen kynnysarvon. Muistathan, että hankintaa ei saa pilkkoa hankintalain soveltamisen välttämiseksi. Tarkista, ettei hankittava palvelu ole osa laajempaa luontevaa hankintakokonaisuutta, jolle arvo tulisikin laskea yhteisesti. Esimerkiksi toistuvan hankinnan ollessa kyseessä hankinnan arvo on koko sopimuskauden arvo. Huomioi lisäksi oman organisaatiosi hankintaohjeet. Mikäli hankintasi ylittää kansallisen kynnysarvon, ei pienhankintapalvelua voi käyttää, vaan suosittelemme tutustumaan viestintä- ja markkinointipalveluiden DPS:ään
 

'