Gaser 2021–2023 (2025)

Delområdena i ramavtalet

Medicinska, speciella och industriella cylindergaser

Flytande helium

Industriella bulkgaser

Genom att delta i ramavtalshelheten Gaser 2021 – 2023 (2025) kan du upphandla alla gasprodukter och tillhörande tjänster enkelt, förmånligt och leveranssäkert. Ramavtalet är avsett för alla Hansels kunder och det ersätter de ramavtal av Hansel och KL Kuntahankinnat som avslutas i maj 2021. Det är fråga om en ramavtalshelhet som är indelad i tre delområden:

  • Flytande helium
  • Industriella gaser med cisternleveranser
  • Medicinska, speciella och industriella flaskgaser

Ytterligare information hittar du på webbsidorna av varje delområde, i menyn till vänster.
Ramavtalet kan utnyttjas endast av de kunder som har anslutit sig före publiceringen av upphandlingsannonsen, så att du ska ansluta dig senast 30.10.2020.

Anslutning

Avtalsperiod
01.06.2021 - 31.05.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.05.2023
Verksamhetsmodell
En leverantör