Laddstationer for elbilar 2022–2028 DPS

Syftet med det här dynamiska inköpssystemet är att möjliggöra upphandling av laddningslösningar för laddbara fordon samt tillhörande produkter och tjänster på gynnsamma villkor. Vårt syfte är även att försäkra dess tillgänglighet, rimlighet och konkurrenskraftiga priser samt leveranstiden och  tillräckliga produkt- och tjänstsortiment.

Det här DPS står till förfogande för alla Hansels kunder.

Upphandlingens fördelar

 • Beställaransvarslagens utredningar görs centrerat av Hansel när leverantören godkänns till DPS:en.
 • Avtalsleverantörens lämplighet granskas
 • Man har möjlighet att påverka de omfattande avtals-, säkerhets- och servicenivåförutsättningarna, när man gör en konkurrensutsättning inom DPS
 • Processen är mindre med färdigt material
 • Inom konkurrensutsättningen i en DPS, har man en möjlighet att betona på de tekniska sakerna som är viktiga för ens egen organisation
 • Man får hjälp av malldokumenten vid behovsutredningen, själva minikonkurrensutsättningen samt vid upphandlingsbeslutet    

Vad kan jag upphandla?

Det är vårt mål att genom detta DPS erbjuda våra kunder alla nödvändiga produkter och tjänster för laddning av elfordon. Föremålet för upphandlingen kan vara till exempel:

 • laddningsapparat med eller utan installering,
 • laddningsoperatör för kundens egna laddningsstationer,
 • andra produkter och tjänster, sådana som krockskydd och underhållsservice av laddningsstationer, samt
 • laddningar i nätverk av en viss operatör över hela Finland.

Vill du presentera denna upphandling för din organisation? Ladda ner här en kort presentation av denna upphandling, tyvärr finns den endast på finska.

Avtalsperiod

Det är vårt mål att avtalet ska kunna utnyttjas från och med 1.4.2022. Tidtabellen preciseras under vintern.

Det lönar sig att ansluta sig

Även om det inte är nödvändigt att ansluta sig till dynamiska inköpssystem (DPS) rekommenderar vi ändå varmt att göra så. Genom att ansluta dig till DPS på sidans högra överkant kommer du att få information till exempel om ändringar i avtalet samt om andra aktuella ärenden. Om du inte lyckas ansluta dig, var vänlig och kontakta vår kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi.

Kundarbetsgrupp

För konkurrensutsättningen kommer vi att bilda en kundarbetsgrupp där alla de kunder kan delta i som har anslutit sig till upphandlingen senast 31.12. I kundarbetsgruppen har du möjlighet att påverka och kommentera konkurrensutsättningens innehåll.

Kundarbetsgruppens uppgifter:

 • att ge skriftliga kommentarer till deltagningsansökan och deltagningsbegäran innan upphandlingsannonsen publiceras
 • att ge skriftliga kommentarer till avtalet och dess bilagor innan upphandlingsannonsen publiceras
 • att ge skriftliga kommentarer till kundmaterialet under avtalsperioden
 • att testa kundmaterialet
 • att delta i utvecklingen av avtalet även under avtalsperioden

Om du eller din kollega kan bidra gruppen med lämpligt kunnande samt tid för att kommentera materialen och delta aktivt i diskussionen, var vänlig och kontakta kategorichefen. Kundarbetsgruppens arbete kommer att påbörjas med de anslutna kunderna redan i november, så vänta inte till sista minuten med anslutningen!

Kundarbetsgruppen sammanträder 1 – 2 gånger under beredningen av konkurrensutsättningen.

Har du frågor?

Om du har vilka som helst tankar, kommentarer, frågor eller önskemål gällande upphandlingen av laddningslösningar kan du med låg tröskel kontakta kategorichef Pasi Tainio, pasi.tainio@hansel.fi.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller de ställda lämplighetsvillkoren. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och kika på videon för mer information!

Fördelar

Elektroniska, formbundna konkurrensutsättningar är enkla jämfört med öppna konkurrensutsättningar

Du kan komma med och offerera under hela varaktigheten av DPS

Upphandlingsannonsen publiceras i Hilma-tjänsten www.hankintailmoitukset.fi.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.03.2028

Avtalsperiod
25.04.2022 - 31.03.2028
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2034
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga