<
Ramavtal

Laddstationer for elbilar 2022–2028

DPS

Sammanfattning av det dynamiska inköpssystemet

Namn

Laddstationer for elbilar 2022–2028

Anslut dig senast

31.03.2028

Avtalsperiod

01.04.2022 - 31.03.2028

Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt

31.03.2033

Verksamhetsmodell

Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Syftet med det här dynamiska inköpssystemet är att möjliggöra upphandling av laddningslösningar för laddbara fordon samt tillhörande produkter och tjänster på gynnsamma villkor.

Det här DPS står till förfogande för alla Hansels kunder.

Vad kan jag upphandla?

Det är vårt mål att genom detta DPS erbjuda våra kunder alla nödvändiga produkter och tjänster för laddning av elfordon. Föremålet för upphandlingen kan vara till exempel:

 • laddningsapparat med eller utan installering,
 • laddningsoperatör för kundens egna laddningsstationer,
 • andra produkter och tjänster, sådana som krockskydd och underhållsservice av laddningsstationer, samt
 • laddningar i nätverk av en viss operatör över hela Finland.

Vill du presentera denna upphandling för din organisation? Ladda ner här en kort presentation av denna upphandling, tyvärr finns den endast på finska.

Fördelar med gemensam upphandling

 • Avtalsleverantörernas lämplighet har granskats
 • Du kan påverka upphandlingens innehåll i kundarbetsgruppen
 • Stöd av Hansels sakkunniga under hela avtalsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörsförvaltning)

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller de ställda lämplighetsvillkoren. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och kika på videon för mer information!

Fördelar

 • Elektroniska, formbundna konkurrensutsättningar är enkla jämfört med öppna konkurrensutsättningar
 • Du kan komma med och offerera under hela varaktigheten av DPS

Upphandlingsannonsen publiceras i Hilma-tjänsten www.hankintailmoitukset.fi.

Det lönar sig att ansluta sig

Även om det inte är nödvändigt att ansluta sig till dynamiska inköpssystem (DPS) rekommenderar vi ändå varmt att göra så. Genom att ansluta dig till DPS på sidans högra överkant kommer du att få information till exempel om ändringar i avtalet samt om andra aktuella ärenden. Om du inte lyckas ansluta dig, var vänlig och kontakta vår kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi.

Infotillfälle för kunder

Ett infotillfälle om upphandlingen via Teams kommer att ordnas vid en tidpunkt som meddelas senare. Vi uppdaterar tidpunkten samt anslutningslänken här när tidtabellen preciseras.

Kundarbetsgrupp

För konkurrensutsättningen kommer vi att bilda en kundarbetsgrupp där alla de kunder kan delta i som har anslutit sig till upphandlingen senast 31.12. I kundarbetsgruppen har du möjlighet att påverka och kommentera konkurrensutsättningens innehåll.

Kundarbetsgruppens uppgifter:

 • att ge skriftliga kommentarer till deltagningsansökan och deltagningsbegäran innan upphandlingsannonsen publiceras
 • att ge skriftliga kommentarer till avtalet och dess bilagor innan upphandlingsannonsen publiceras
 • att ge skriftliga kommentarer till kundmaterialet under avtalsperioden
 • att testa kundmaterialet
 • att delta i utvecklingen av avtalet även under avtalsperioden

Om du eller din kollega kan bidra gruppen med lämpligt kunnande samt tid för att kommentera materialen och delta aktivt i diskussionen, var vänlig och kontakta kategorichefen. Kundarbetsgruppens arbete kommer att påbörjas med de anslutna kunderna redan i november, så vänta inte till sista minuten med anslutningen!

Kundarbetsgruppen sammanträder 1 – 2 gånger under beredningen av konkurrensutsättningen.

Har du frågor?

Om du har vilka som helst tankar, kommentarer, frågor eller önskemål gällande upphandlingen av laddningslösningar kan du med låg tröskel kontakta kategorichef Pasi Tainio, pasi.tainio@hansel.fi.

Avtalsperiod

Det är vårt mål att avtalet ska kunna utnyttjas från och med 1.4.2022. Tidtabellen preciseras under vintern.

 

'