Internrevisionstjänster 2019-2025 DPS

Yhteishankinnan edut

 • Dynaaminen hankintajärjestelmä toimintamallina mahdollistaa hyvin asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimisen 
 • Saat käyttöösi luotettavat sopimuskumppanit, kun tarjoajien soveltuvuus on tarkastettu (mm. kokeneet asiantuntijat sekä yrityksen taloudellinen tilanne ja referenssit vastaavien palveluiden toimituksista). Hansel huolehtii sopimustoimittajien Tilaajavastuulain velvoitteiden valvonnasta sopimuskaudella!
 • Säästät aikaa ja vaivaa avoimeen kilpailutukseen verrattuna: Minikisa onnistuu kätevästi sähköisesti valmiita malliasiakirjoja käyttäen! 
 • Voit valita laajasta sisällöstä tarpeesi mukaisen kokonaisuuden riippumatta siitä onko organisaatiosi sisäinen tarkastus ulkoistettu kokonaan tai osittain, vai haetko vain lisäresursseja organisaation itse järjestämään tarkastukseen! 
 • Hanselin asiantuntijat ovat tukenasi minikilpailutuksessa ja koko sopimuskauden ajan.

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän eli DPS:n kautta voit hankkia sisäisen tarkastuksen palveluita. DPS:ää voivat hyödyntää valtionhallinnon asiakkaat. 

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, jonka tehtävänä on selvittää organisaation johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin.

Sisäisissä tarkastuksissa arvioidaan tyypillisesti toiminnan, prosessien, toimintojen, palveluiden ja projektien riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamismenettelyiden asianmukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä. Sisäisissä tarkastuksissa voidaan arvioida myös operatiivisen toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta; informaation luotettavuutta sekä lakien, säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää joko organisaation omana työnä, ulkoistettuna palveluostona tai näiden yhdistelmänä.

Sopimus mahdollistaa sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen joko kokonaan tai osittain, tai lisäresurssien hankkimisen organisaation itse järjestämään tarkastukseen. Voit hankkia yksittäisen tarkastuksen tai saada pysyvän yhteistyökumppanin tietylle sopimuskaudelle.

Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaationne toiminnot, prosessit ja palvelut, kuten:

 • Riskienhallinta
 • Hyvä hallintotapa ja Corporate Governance
 • Asiakkaan sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi sekä tarkastaminen
 • Prosessien, toimintojen ja toiminnan tarkastukset
 • Projektien ja -hankkeiden tarkastukset
 • IT-tarkastukset
 • Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut (Corporate Social Responsibility)
 • Konsultatiiviset palvelut (mm. sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus)

Haluatko toimittajaksi?

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2025

Avtalsperiod
02.05.2019 - 30.04.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.04.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga