<
Yhteishankinnat

Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019–2025

Liity viimeistään

30.04.2025

Sopimuskausi

02.05.2019 - 30.04.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.04.2027

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän eli DPS:n kautta voit hankkia sisäisen tarkastuksen palveluita. DPS:ää voivat hyödyntää valtionhallinnon asiakkaat. 

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, jonka tehtävänä on selvittää organisaation johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin.

Sisäisissä tarkastuksissa arvioidaan tyypillisesti toiminnan, prosessien, toimintojen, palveluiden ja projektien riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamismenettelyiden asianmukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä. Sisäisissä tarkastuksissa voidaan arvioida myös operatiivisen toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta; informaation luotettavuutta sekä lakien, säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää joko organisaation omana työnä, ulkoistettuna palveluostona tai näiden yhdistelmänä.

Sopimus mahdollistaa sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen joko kokonaan tai osittain, tai lisäresurssien hankkimisen organisaation itse järjestämään tarkastukseen. Voit hankkia yksittäisen tarkastuksen tai saada pysyvän yhteistyökumppanin tietylle sopimuskaudelle.

Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaationne toiminnot, prosessit ja palvelut, kuten:

  • Riskienhallinta
  • Hyvä hallintotapa ja Corporate Governance
  • Asiakkaan sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi sekä tarkastaminen
  • Prosessien, toimintojen ja toiminnan tarkastukset
  • Projektien ja -hankkeiden tarkastukset
  • IT-tarkastukset
  • Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut (Corporate Social Responsibility)
  • Konsultatiiviset palvelut (mm. sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus)
'