Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019–2025 DPS

Yhteishankinnan edut

 • Dynaaminen hankintajärjestelmä toimintamallina mahdollistaa hyvin asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimisen 
 • Saat käyttöösi luotettavat sopimuskumppanit, kun tarjoajien soveltuvuus on tarkastettu (mm. kokeneet asiantuntijat sekä yrityksen taloudellinen tilanne ja referenssit vastaavien palveluiden toimituksista). Hansel huolehtii sopimustoimittajien Tilaajavastuulain velvoitteiden valvonnasta sopimuskaudella!
 • Säästät aikaa ja vaivaa avoimeen kilpailutukseen verrattuna: Minikilpailutus onnistuu kätevästi sähköisesti valmiita malliasiakirjoja käyttäen! 
 • Voit valita laajasta sisällöstä tarpeesi mukaisen kokonaisuuden riippumatta siitä onko organisaatiosi sisäinen tarkastus ulkoistettu kokonaan tai osittain, vai haetko vain lisäresursseja organisaation itse järjestämään tarkastukseen! 
 • Hanselin asiantuntijat ovat tukenasi minikilpailutuksessa ja koko sopimuskauden ajan.

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän eli DPS:n kautta voit hankkia sisäisen tarkastuksen palveluita. DPS:ää voivat hyödyntää valtionhallinnon asiakkaat. 

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, jonka tehtävänä on selvittää organisaation johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin.

Sisäisissä tarkastuksissa arvioidaan tyypillisesti toiminnan, prosessien, toimintojen, palveluiden ja projektien riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamismenettelyiden asianmukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä. Sisäisissä tarkastuksissa voidaan arvioida myös operatiivisen toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta; informaation luotettavuutta sekä lakien, säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää joko organisaation omana työnä, ulkoistettuna palveluostona tai näiden yhdistelmänä.

Sopimus mahdollistaa sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen joko kokonaan tai osittain, tai lisäresurssien hankkimisen organisaation itse järjestämään tarkastukseen. Voit hankkia yksittäisen tarkastuksen tai saada pysyvän yhteistyökumppanin tietylle sopimuskaudelle.

Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaationne toiminnot, prosessit ja palvelut, kuten:

 • Riskienhallinta
 • Hyvä hallintotapa ja Corporate Governance
 • Asiakkaan sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi sekä tarkastaminen
 • Prosessien, toimintojen ja toiminnan tarkastukset
 • Projektien ja -hankkeiden tarkastukset
 • IT-tarkastukset
 • Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut (Corporate Social Responsibility)
 • Konsultatiiviset palvelut (mm. sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus)

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
 • Liikevaihto: vähintään 1 MEUR
  • Riskiluokkavaatimus: RL1-3
  • Vastuuvakuutus: 500 000 euroa
 1. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
  1. Toimittajat ovat esittäneet referenssinä vähintään 15 sisäisen tarkastuksen toimeksiantoa. Referenssejä on sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.
  2. Toimittajalla on kirjallisesti kuvattu laadunvarmistusjärjestelmä
  3. Toimittajalla on käytettävissään koko sopimuskauden ajan vähintään alla kuvatut henkilöresurssit.

Vähintään 2 päävastuullista tarkastajaa

 • Päävastuullisella tarkastajalla on vähintään alempi korkeakoulututkinto ja yksi seuraavista ammattitutkinnoista: CIA, CGAP, JHT tai JHTT
 • Päävastuullisella tarkastajalla on vähintään 400 htp kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä, ja tästä kokemuksesta vähintään 100 htp on päävastuullisen tarkastajan roolissa ja vähintään 50 htp julkisen sektorin tarkastuksista.

Vähintään 2 tarkastajaa

 • Tarkastajalla on vähintään alempi korkeakoulututkinto ja yksi seuraavista ammattitutkinnoista: CIA, CGAP, CISA, CRISC, CGEIT, CISM, CRMA, CCSA, CFE, CFSA, KHT, JHTT/JHT tai HTM
  • Vähintään yhdellä tarkastajalla on voimassa oleva CIA-, CGAP- tai JHT/JHTT-tutkinto.
 • Tarkastajalla on vähintään 250 htp kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

Vähintään yhdellä päävastuullisella tarkastajalla tai tarkastajalla on voimassa oleva CIA-tutkinto.

DPS:ssä ei ole asetettu kaikkia asiantuntijoita koskevia vähimmäisvaatimuksia.  Asiantuntijoiden koulutustaustat, tutkinnot, kokemus ja osaamisalueet vaihtelevat. Voit määritellä organisaatiosi tarpeisiin sopivan tiimin näistä vaatimuksista riippumatta, määritellen esimerkiksi koulutus- tai kokemusvaatimusta tarpeesi mukaan.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen lisäksi on tarkistettu, että toimittajaa ei koske hankintalain pakollinen eikä harkinnanvarainen poissulkuperuste. Hansel huolehtii sopimustoimittajien tilaajavastuulain velvotteiden sopimuskaudella.

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi?

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Voit jättää osallistumishakemuksen Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019–2025 (DPS):ään täällä.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Liity viimeistään 30.04.2025

Sopimuskausi
02.05.2019 - 30.04.2025
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
30.04.2027
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus
Tilaajavastuulaki
Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Vastuullisuus

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Taloudellinen vastuu

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Anni Airaksinen

Kategoriapäällikkö

anni.airaksinen@hansel.fi

Hankinnan vaihe

 1. Esiselvityksessä
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Käynnissä
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa