Internrevisionstjänster 2020-2025 DPS

Vad kan jag upphandla?

Det dynamiska inköpssystemet (DPS) för internrevisionstjänster är avsett för Hansels nya klientel, sådana som kommuner, samkommuner och församlingar. Kunder inom statsförvaltningen kan utnyttja DPS för internrevisionstjänster 2019 – 2025.

Genom det här DPS kan du upphandla tjänster för internrevision.

Avtalet möjliggör att externalisera internrevisionen antingen helt eller delvis, eller att skaffa tilläggsresurser för internrevision som organisationen själv genomför. Organisationens alla funktioner, processer och tjänster kan vara föremålet för internrevision.

Bl.a. följande revisionsföremål / tjänster:
 

 • Riskhantering
 • God förvaltningspraxis och Corporate Governance
 • Utvärdering och granskning av kundens interna övervakningsmiljö och kontroller
 • Granskning av processer, funktioner och verksamhet
 • Granskning av projekt och projektplaner
 • IT-granskningar
 • Ansvarsfullhet, företags- och miljöansvarstjänster (Corporate Social Responsibility)
 • Konsultativa tjänster (bl.a. extern kvalitetssäkring av internrevision; införande eller omorganisering av internrevision)
 • Du kan välja en samarbetspartner för genomförande av tjänsthelheten under hela avtalsperioden eller för en enskild projekthelhet.

Vill du bli leverantör?

Vill du bli leverantör i DPS för internrevisionstjänster? Bekanta dig med begäran om deltagande.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av Hansels Stöd för upphandling-enheten: tuki@hansel.fi
Telefonjour 0294 444 288, vardagar kl. 9 ˗ 15.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.11.2026

Avtalsperiod
09.11.2020 - 30.04.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.04.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Anni Airaksinen

Kategorichef

anni.airaksinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga